• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 29 październik 2018 12:13

"Hej, szable w dłoń!" – czyli potyczki z literaturą

Napisane przez KR
Źródło: MBP Augustów Źródło: MBP Augustów

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie zapraszają gimnazjalistów i uczniów klas VIII ze szkół Powiatu Augustowskiego do udziału w konkursie czytelniczym "Hej, szable w dłoń!" czyli potyczki z literaturą polską 2018 "Kamienie na szaniec" i "Szkice spod Monte Cassino".

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu:

– popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży,
– poznanie biografii i twórczości Aleksandra Kamińskiego i Melchiora Wańkowicza,
– poznanie tekstu "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego i "Szkiców spod Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza (skrócona wersja szkolna),
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– integrowanie młodzieży poprzez wspólną zabawę i rywalizację.

2. Zakres tematyczny konkursu:

– biografia Aleksandra Kamińskiego i Melchiora Wańkowicza (w zakresie wskazanym przez organizatorów),
– znajomość całości tekstów: "Kamienie na szaniec" A. Kamińskiego i "Szkice spod Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza (skrócona wersja szkolna).

3. Przebieg konkursu:

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów oraz ósmoklasistów. Dwie drużyny ze szkoły.

Pierwsza część: indywidualne pisanie tekstu dotyczącego biografii A. Kamińskiego i książki "Kamienie na szaniec".

Druga część: każda drużyna wykonuje szereg zadań, podczas których powinna wykazać się znajomością obu konkursowych tekstów, ich autorów, pomysłowością i umiejętnością pracy w grupie.

Przykładowe konkurencje:

– łączenie charakterystycznych cytatów z postaciami, zdarzeniami, utworami,
– umiejętność podporządkowania wydarzeń historycznych występujących w utworach (znajomość wskazanych dat),
– znajomość słownictwa związanego z Państwem Podziemnym i Armią Andersa (występującego w tekstach),
– rozpoznawanie fotografii osób i miejsc związanych z konkursowymi tekstami i ich autorami,
– militarne kalambury,
– wyszukiwanie nieprawdziwych informacji w podanych fragmentach tekstu,
– zadanie niespodzianka,
– na podsumowanie: lista pytań. Przykładowe pytania zostaną udostępnione wszystkim drużynom na etapie przygotowań.

Każda konkurencja będzie punktowana przez niezależne jury.
Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. W razie wątpliwości przewidywana jest dogrywka.

Terminarz:

Organizatorzy czekają na zgłoszenia drużyn i ich opiekunów wraz z podpisaną klauzulą RODO (przez rodzica każdego
z uczestników) w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 17 października 2018 r.

Do współpracy zapraszamy nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy.

Turniej konkursowy odbędzie się 22.11.2018 r. w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie.

Nagrody:

Organizatorzy przygotowują nagrody i upominki oraz okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

Źródło: MBP Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot