• 1
  • 2
piątek, 02 listopad 2018 15:10

Żołnierska pamięć

Napisane przez KR
Źródło: 1 PBOT im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” Źródło: 1 PBOT im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem. Staje się tylko zbiorem ludzi czasowo zamieszkujących dane terytorium – te słowa Józefa Piłsudskiego przyświecały podlaskim Terytorialsom w dn. 29 października-1 listopada, kiedy sprzątali groby, zapalali znicze i wystawiali posterunki honorowe. Tak uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego.

Dzięki tym ludziom żyjemy w wolnej Polsce. Opieka nad mogiłami w Białymstoku i okolicach

Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z kombatantem, Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok mjr Czesławem Chociejem złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie ppłk. Władysława Kaufamana, byłego przełożonego mjr. Chocieja, który spoczywa na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Ponadto żołnierze 11 blp odwiedzili i uporządkowali zapomniane groby żołnierzy, symboliczne mogiły i miejsca pamięci na terenie miasta oraz okolic: w Wasilkowie, Pawłach, Czarnej Białostockiej, Sokółce.

Delegacja żołnierzy OT odwiedziła grób patrona 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” na warszawskich Powązkach, gdzie zapaliła znicz  i oddała honory.

Światełko pamięci na mogiłach bohaterów, o których pamiętają już tylko nieliczni…

Inicjatywa związana z opieką nad mogiłami bohaterów nie zawsze leży po stronie żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bywa też tak, że kombatanci lub ich rodziny zwracają się o pomoc w opiece nad mogiłą, o której poza nimi nikt nie pamięta. Tak było z mogiłą żołnierza na Cmentarzu w Niewodnicy Kościelnej.  Pani Barbara Szydłowska, żona kombatanta AK  -  Leonarda Szydłowskiego, „Sokół”, „Ryś”, „Wrzos”, żołnierza AK–AKO–WiN, od dziecka opiekowała się tym grobem i teraz postanowiła powierzyć dalszą opiekę 1PBOT. Żołnierz, który jest tam pochowany nie ma żadnej rodziny, ona jest jedyną osobą, która do tej pory dbała o ten grób. Teraz jej misję kontynuować będą żołnierze OT 11 blp.

14 batalion lekkiej piechoty pamięta o zapomnianych leśnych mogiłach w Puszczy Białowieskiej

Żołnierze 14 blp odwiedzili grób gen. Józefa Bułak-Bałachowicza w Białowieży oraz miejsca straceń: 142 mieszkańców Hajnówki przez hitlerowców w 1943 roku,  222 mieszkańców Białowieży i okolicznych wsi, 486 mieszkańców Białowieży i okolic (Podolany).
 
W Suwałkach Terytorialsi zaangażowali się we wspólną inicjatywę
 
W uprządkowanie grobów żołnierzy w przededniu 1 listopada Terytorialsi z 12 blp zaangażowali się wspólnie z 14 Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej oraz WKU. Dzięki tej inicjatywie na grobach i pomnikach żołnierzy AK w Suwałkach i okolicach w Dzień Wszystkich Świętych było czysto i paliły się symboliczne światełka.

Łomżyńscy Terytorialsi pamiętają o swoich poprzednikach

Żołnierze 13 blp uporządkowali miejsca spoczynku i symboliczne mogiły w Łomży i okolicach. Postawili znicze i wystawili posterunki honorowe, tak by uczcić pamięć bohaterów i pokazać, że dzięki tym ludziom dziś żyjemy w wolnym kraju. Terytorialsi odwiedzili m.in.: symboliczną mogiłę mjr Jana Tabortowskiego „Bruzdy”, która jest zlokalizowana na terenie cmentarza parafialnego w Przytułach; symboliczny grób żołnierzy AK na starym cmentarzu w Łomży; kamień z tablicą pamięci ppor. Stanisława Marchewki ps. „Ryba” w Jeziorku; cmentarz parafialny w Piątnicy, gdzie pochowany jest „Ryba” i jego rodzina; mogiły w okolicach Kolna: Hieronima Rogińskiego „Róg”, Kazimierza Lenkiewicza „Warmiak”, Bogdana Śleszyńskiego „Łoś”.

Światełko na grobie każdego bohatera walki o niepodległość…

Zapomniane mogiły, często bezimienne to właśnie te miejsca, które żołnierze postanowili otoczyć szczególną opieką. Terytorialsi służą lokalnej społeczności, z której się wywodzą. Dlatego oczywistym było dla każdego żołnierza OT, że również podczas zupełnie prywatnych wyjść na cmentarz, z rodzinną i bliskimi, postawią symboliczne światełko na grobie zapominanego, lokalnego bohatera czy symbolicznej mogile.

Źródło: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”

Gruby Benek