• 1
  • 2
  • 3
środa, 19 grudzień 2018 11:54

Dotacje na odnawialne źródła energii, edukację zawodową oraz pomoc w powrocie do pracy

Napisane przez KR
Źródło: Wrota Podlasia Źródło: Wrota Podlasia

We wtorek, 18 grudnia zostało podpisanych 7 umów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ich wartość to 7,5 mln zł, dofinansowanie stanowi 4,56 mln zł. Beneficjentami są firmy, samorząd, Lokalna Grupa Działania oraz organizacja pozarządowa.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski. Projekt: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Dotacja na wsparcie kosztów bieżących umożliwi sprawne funkcjonowanie biura LGD - Kanał Augustowski i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju oraz systematyczne szkolenia dla pracowników. To z kolei przełoży się na sprawne udzielanie porad dla  wnioskodawców z rejonu LGD. Wartość projektu: 220,4 tys. zł, dofinansowanie: 209,2 tys. zł.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt: ZaPAL światełko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola

Projekt skierowany jest do 30 osób z gminy Suchowola, będących w trudnej sytuacji życiowej. Skorzystają m.in. z terapii uzależnień, wsparcia psychologa, wezmą udział w kursach i stażach zawodowych. Celem jest wzrost ich aktywności społecznej i zawodowej. Wartość projektu: 292 tys. zł, dofinansowanie: 276 tys. zł.

InterCamp Andrzej Gerłowski. Projekt: Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej

Inwestycja polega na uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,99 kWp, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej. Wyprodukowana energia w 75 proc. będzie przeznaczona na własne potrzeby, reszta zostanie sprzedana. Wartość projektu: 211,2 tys. zł, dofinansowanie: 146 tys. zł.

Auto Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Projekt: Wykorzystanie na potrzeby własne energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł Salonu i Serwisu Toyota – Auto Park

Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,02 kW na dachu budynku przy ulicy Elewatorskiej 60 w Białymstoku. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną ze słonecznej na potrzeby własne firmy. Wartość projektu: 650,2 tys. zł, dofinansowanie: 342,9 tys. zł.

Powiat Sokólski. Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim

Sokólski projekt zakłada unowocześnienie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce. Wyposażone zostaną pracownie kształcące uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik rolnik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Projekt ma na celu dopasowanie nauki zawodu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wartość projektu: 2 mln zł, dofinansowanie: 1,7 mln zł.

Hal-Gen E. I E. Pacewicz H. P. I P. Zembrowscy Spółka Jawna. Projekt: Wykorzystanie walorów naturalnych uzdrowiska Supraśl w celu zapewnienia rehabilitacji uzdrowiskowej i dziennej opieki seniorów

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury sanatorium Knieja (mającego status zakładu lecznictwa uzdrowiskowego) i dostosowanie jej do potrzeb osób starszych, aby zapewnić rehabilitację uzdrowiskową w ramach dziennego pobytu seniora. Budynek zostanie przebudowany, zostaną wydzielone gabinety, zamontowana winda, kupiony sprzęt rehabilitacyjny. Wartość projektu: 1,5 mln zł, dofinasowanie: 697,5 tys. zł.

Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o. o. Sp.k. poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i wzrost zatrudnienia

Inwestycja polega na kupnie przecinarki plazmowej CNC, co umożliwi zastosowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym, przyczyni się do niezwykle precyzyjnego wykonanych wyrobów gotowych oraz do zwiększenia zdolności produkcyjnej zakładu. Wartość projektu: 2,7 mln zł, dofinasowanie: 1,2 mln zł.

Źródło: Wrota Podlasia

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot