• 1
  • 2
  • 3
sobota, 05 styczeń 2019 00:19

Tradycje związane ze Świętem Trzech Króli

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Dzień Trzech Króli obchodzimy corocznie 6 stycznia. Trzech Króli to potoczna nazwa Objawienia Pańskiego, kiedy to Bóg po raz pierwszy ukazał się człowiekowi. Jest to jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół. Wcześniej dzień ten był obchodzony w ramach Bożego Narodzenia i w nielicznych kościołach jest tak do chwili obecnej.

Święto to wiąże się z postaciami trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy wędrowali do Betlejem aby pokłonić się Chrystusowi. Już na przełomie XV i XVI wieku w związku ze Świętem Trzech Króli święcono domy i obejścia, co miało zabezpieczać przed nieszczęściami i chorobami. Do tradycji należało też częstowanie ciastem z migdałem. Ten kto odnalazł w swojej porcji migdał, uzyskiwał miano „migdałowego króla”.

Kolejnym zwyczajem było chodzenie dzieci z gwiazdą. Śpiewając kolędy odwiedzali oni domy, za co otrzymywali rogale i inne słodycze.

W XVIII wieku rozpoczęto święcenie kredy, którą z kolei na drzwiach wejściowych w domach katolickich pisano litery C + M + B oraz datę bieżącego roku. Litery oznaczają łaciński skrót „Christus Mansionem Benedicat”, który w języku polskim znaczy „niech Chrystus błogosławi temu domowi”, nie zaś, jak często błędnie się uważa, imiona mędrców.

Od niedawna w Polsce corocznie organizowany jest tak zwany Orszak Trzech Króli, w ramach którego odbywają się jasełka i koncerty kolęd. Po raz pierwszy Orszak ruszył w 2009 roku w Warszawie i w Toruniu. Podczas paradnych przemarszów na ich czele idą Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar.

Święto Trzech Króli to święto rodzinne. Rodzice z dziećmi, kultywując tradycję, ubierają się w kolorowe stroje, niosą symbole religijne i śpiewają, aby uczcić Dzień Objawienia Pańskiego.

W roku 2010 prezydent Bronisław Komorowski stosowną ustawą ogłosił dzień 6 stycznia dniem wolnym od pracy.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot