• 1
  • 2
  • 3
  • 4
sobota, 05 styczeń 2019 00:19

Tradycje związane ze Świętem Trzech Króli

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Dzień Trzech Króli obchodzimy corocznie 6 stycznia. Trzech Króli to potoczna nazwa Objawienia Pańskiego, kiedy to Bóg po raz pierwszy ukazał się człowiekowi. Jest to jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół. Wcześniej dzień ten był obchodzony w ramach Bożego Narodzenia i w nielicznych kościołach jest tak do chwili obecnej.

Święto to wiąże się z postaciami trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy wędrowali do Betlejem aby pokłonić się Chrystusowi. Już na przełomie XV i XVI wieku w związku ze Świętem Trzech Króli święcono domy i obejścia, co miało zabezpieczać przed nieszczęściami i chorobami. Do tradycji należało też częstowanie ciastem z migdałem. Ten kto odnalazł w swojej porcji migdał, uzyskiwał miano „migdałowego króla”.

Kolejnym zwyczajem było chodzenie dzieci z gwiazdą. Śpiewając kolędy odwiedzali oni domy, za co otrzymywali rogale i inne słodycze.

W XVIII wieku rozpoczęto święcenie kredy, którą z kolei na drzwiach wejściowych w domach katolickich pisano litery C + M + B oraz datę bieżącego roku. Litery oznaczają łaciński skrót „Christus Mansionem Benedicat”, który w języku polskim znaczy „niech Chrystus błogosławi temu domowi”, nie zaś, jak często błędnie się uważa, imiona mędrców.

Od niedawna w Polsce corocznie organizowany jest tak zwany Orszak Trzech Króli, w ramach którego odbywają się jasełka i koncerty kolęd. Po raz pierwszy Orszak ruszył w 2009 roku w Warszawie i w Toruniu. Podczas paradnych przemarszów na ich czele idą Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar.

Święto Trzech Króli to święto rodzinne. Rodzice z dziećmi, kultywując tradycję, ubierają się w kolorowe stroje, niosą symbole religijne i śpiewają, aby uczcić Dzień Objawienia Pańskiego.

W roku 2010 prezydent Bronisław Komorowski stosowną ustawą ogłosił dzień 6 stycznia dniem wolnym od pracy.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

McDonald's
August
MIRAD - Bar przy kominku
Zakład stolarski
Opał klasy PREMIUM

Najnowsze komentarze