• 1
  • 2
piątek, 26 kwiecień 2019 19:52

Poszukiwanie skarbów to przestępstwo

Napisał

Wykrywacze metalu od paru lat cieszą niemałą popularnością wśród pasjonatów zbieraczy wszelkiej maści zabytków. Niemniej jednak, w świetle prawa poszukiwanie antyków jest od kilkunastu miesięcy przestępstwem zagrożonym karą więzienia.

 

Na początku 2018 r. w polskim prawie zmieniły się przepisy dotyczące nielegalnych poszukiwań zabytków. Wcześniej było to wykroczenie, obecnie – przestępstwo. Kara za niszczenie zabytków, w tym stanowisk archeologicznych, to nawet 8 lat więzienia.

Jak uzyskać zgodę na takie poszukiwania? Należy złożyć do wojewódzkiego konserwatora zabytków prawidłowo wypełniony wniosek i opłatę skarbową. Dopiero na podstawie takiego pozwolenia możliwe jest legalne poszukiwanie zabytków.

Zgodnie z prawem wszelkie pozyskane w trakcie poszukiwań zabytki archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa i muszą zostać niezwłocznie przekazane wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Również pozostałe kategorie zabytków, znalezione w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, stają się własnością Skarbu Państwa, a znalazca obowiązany jest je niezwłocznie wydać właściwemu staroście.

 

Gruby Benek
Taekwondo