• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 01 sierpień 2019 10:59

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu augustowskiego

Napisał
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu augustowskiego KPP Augustów

Poruszają się poboczem lub jezdniami w miejscach, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Augustowscy policjanci, mając na uwadze tą grupę osób, dzisiaj od rana prowadzą działania na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa.

 

Głównie na drogach, które prowadzą przez niewielkie miejscowości, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych, można spotkać niechronionych uczestników ruchu drogowego poruszających się poboczem lub jezdnią. Niestety nie wszyscy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych, czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dzisiaj, policjanci augustowskiej "drogówki" już kolejny raz prowadzą na terenie miasta i powiatu działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. Takie działania policyjne mają na celu kształtowanie świadomych i kulturalnych zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy respektują prawo i szanują prawa innych uczestników ruchy drogowego.

Pamiętajmy!

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

- wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
- omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

 Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

Źródło: KPP Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot