• 1
 • 2
 • 3
piątek, 04 grudzień 2020 15:00

WKU w Suwałkach poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej

Napisała
DWOT DWOT

Bardzo często osoby mieszkające w Suwałkach, Sejnach i Augustowie pytają się o możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej. W odpowiedzi na zainteresowanie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach przedstawia ofertę 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Jednostka poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie podoficerów:

 • podoficer młodszy (kapral, starszy kapral, plutonowy);
 • podoficer starszy (chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy).

Miejsce służby: Suwałki, Białystok, Łomża, Hajnówka.

Kwalifikacje odbędą się 17 grudnia br. o godz. 08.00 (ul. Kawaleryjska 70 w Białymstoku).

Osoby wyrażające chęć przystąpienia do kwalifikacji powinny posiadać:

 • strój sportowy;
 • obuwie sportowe;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • prawo jazdy;
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
 • CV;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego;
 • w przypadku kandydatów z innych służb (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna itp.) dodatkowo takie dokumenty jak: ostatnia opinia służbowa oraz akt mianowania na ostatni stopień;
 • żołnierze rezerwy ubiegający się ponownie o powołanie do zawodowej służby wojskowej dodatkowo dokumenty: świadectwo służby, akt mianowania, dokumenty potwierdzające rozliczenie się z należności mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje nt. kwalifikacji w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej można uzyskać pod nr tel. 723 252 869.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach zaprasza żołnierzy rezerwy do zapoznania się z ofertą zawodowej służby wojskowej w jednostkach na terenie całego kraju, tel. 261 347 357.

Źródło: DWOT

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot