Wydrukuj tę stronę
wtorek, 25 styczeń 2022 13:16

Radni powiatowi dali podwyżkę sobie i staroście

Napisane przez RED

Wprawdzie niejednogłośnie, ale zdecydowali o podniesieniu diet radnych oraz wynagrodzenia Starosty Jarosława Szlaszyńskiego.

Przeciwko podwyżce diet radnych zagłosował jedynie radny Michał Kotarski (KWW Nasze Miasto), który uważa, że „Obecna wysokość diet jest wystarczająca, a bycie radnym to rodzaj służby dla społeczeństwa. Dieta ma pokrywać utratę wynagrodzenia z tytułu nieobecności w pracy, a nie przynosić dodatkowe profity. Te kwoty to są niektórych mieszkańców zarobki dlatego jestem przeciw”. Podczas głosowania trzech radnych wstrzymało się od głosu (Piotr Rusiecki, Ireneusz Sokołowski, Elżbieta Puczyłowska), natomiast 12 radnych było za. W związku z powyższym zostały uchwalone nowe stawki diet radnych powiatowych, w następującej wysokości: Przewodniczący rady 2 500,00 zł, Nieetatowy Członek Zarządu 2 200,00 zł, Wiceprzewodniczący Rady 1 300,00 zł, Przewodniczący Komisji 1 200,00 zł, pozostali radni 1 000,00 zł.

W następnym punkcie sesji radni zdecydowali o podwyżce wynagrodzenia Starosty. Uchwały w tej sprawie są obecnie przyjmowane w całej Polsce w związku z zmianą ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Starosta Jarosław Szlaszyński zgodnie z uchwałą, będzie otrzymywał maksymalną wysokość wynagrodzenia tj ok. 19 000,00 zł brutto.