• 1
  • 2
  • 3
środa, 20 maj 2015 17:10

Nie będzie potrzebne pozwolenie

Napisała

Już wkrótce będzie można postawić dom jednorodzinny bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zamiast niego wystarczy zgłoszenie budowy. Nowelizacja ustawy regulującej przepisy prawa budowlanego, która zakłada tego typu rozwiązanie, wejdzie w życie 28 czerwca bieżącego roku. Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i przyspieszenie procedury budowlanej.

Według noweli oprócz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których, jak głosi ustawa, "obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane", pozwolenia na budowę nie będą wymagały m.in. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m², a także wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej. Zgodnie z nowymi przepisami będą one podlegały jedynie zgłoszeniu na budowę. Obowiązkiem będzie jednak załączenie do niego projektu budowlanego uwzględniającego wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Zniesiony ma być za to wymóg dołączania do projektu oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych).

W razie braku zastrzeżeń do zgłoszenia budowy z inwestycją będzie można ruszyć już po upływie 30 dni od jego dokonania.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot