• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 26 styczeń 2017 14:41

Podlaska Służba Celna podsumowała ubiegły rok

Napisane przez RED

Obchodzony 26 stycznia Światowy Dzień Celnictwa jest okazją do podsumowania minionego roku z perspektywy podlaskiej Służby Celnej.

Głównym zadaniem Służby Celnej jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego naszego kraju. Podatki i cła pobierane przez Służbę Celną RP stanowią 1/3 całkowitych dochodów budżetu państwa. Jeśli chodzi o województwo podlaskie to za pośrednictwem Izby Celnej w Białymstoku do budżetu państwa w 2016 roku trafiło łącznie ponad 3 miliardy złotych. W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z cła ponad 73 miliony złotych.

Na naszych przejściach granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach i Połowcach celnicy odprawili w ubiegłym roku ponad 421 tysięcy samochodów ciężarowych. Podlaskie przejścia drogowe, kolejowe i turystyczne przekroczyło ponad 4 miliony 47 tysięcy podróżnych.

Ważnym elementem międzynarodowej wymiany towarowej i impulsem ożywiającym regiony przygraniczne są również zakupy dokonywane przez zagranicznych podróżnych w naszych sklepach. W minionym roku na przejściach granicznych położonych w woj. podlaskim Służba Celna zarejestrowała blisko 930 tysięcy dokumentów Tax Free. Na ich podstawie podróżni – głównie nasi sąsiedzi z Białorusi – wywieźli zakupione u nas towary o łącznej wartości ponad 715 milionów złotych. W każdym kolejnym miesiącu Służba Celna odnotowuje coraz większe zainteresowanie możliwością elektronicznego zgłaszania dokumentów Tax Free. Przykładowo w grudniu 2016, mimo braku obowiązku prawnego w tym zakresie, 80 % wszystkich zarejestrowanych rachunków w Polsce zostało zgłoszonych przez podróżnych i sprzedawców właśnie z wykorzystaniem tej usługi.

Izba Celna w Białymstoku od lat kładzie nacisk na innowacje i proklienckie rozwiązania. Przykładem tego może być stworzona w połowie 2016 roku przez Służbę Celną i Straż Graniczną aplikacja „Asystent Granica". Za techniczne przygotowanie i wdrożenie tego wirtualnego przewodnika po przejściach granicznych odpowiadała Izba Celna w Białymstoku. Warto dodać, że aplikacja „Asystent Granica" w ubiegłym roku została laureatem II edycji konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi jako najlepsza praktyka z zakresu zarządzania w polskiej administracji w 2016 roku oraz została wyróżniona przez kapitułę Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA).

Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom i finansom państwa podlascy celnicy realizują nie tylko poprzez pobór należności, ale także eliminując zagrożenia takie jak przemyt, podrabianie towarów, nielegalny hazard, oszustwa akcyzowe oraz nielegalną migrację.

W 2016 roku funkcjonariusze podlaskiej Służby Celnej wystawili (głównie przemytnikom) ponad 6 tys. mandatów karnych na kwotę ponad 3 milionów złotych. Osoby próbujące przemycić tytoniową kontrabandę musiały liczyć się nie tylko z karą finansową i przepadkiem nielegalnego towaru. W 2016 roku podlascy celnicy zajęli do 5 tysięcy wszczętych spraw karnych skarbowych 250 samochodów, przyczep i naczep wykorzystywanych do przemytu.
W 2016 roku funkcjonariusze podlaskiej Służby Celnej przechwycili podczas działań na granicy i wewnątrz województwa 4 miliony 850 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Oprócz papierosów podlascy celnicy zarekwirowali także ponad 5 ton tytoniu, 3 tysiące litrów alkoholu, blisko 1100 nielegalnych automatów do gier hazardowych, zabytkowe militaria oraz tysiące sztuk podrabianych zabawek, akcesoriów samochodowych i kosmetyków.

Warte odnotowania są również zatrzymania przez funkcjonariuszy celnych cudzoziemców, którzy nielegalnie (bez wymaganych dokumentów) próbowali dostać się do Polski. W 2016 roku podlascy celnicy zatrzymali 48 takich osób.

W minionym roku funkcjonariusze podlaskiej Służby Celnej uderzyli także w proceder nielegalnego obrotu paliwem. W wyniku działań na drodze krajowej nr 8 celnicy z Suwałk i Budziska zatrzymali 9 cystern przewożących łącznie ponad 270 tysięcy litrów oleju napędowego które wjechały do Polski z pominięciem obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

Podsumowując 2016 rok nie sposób nie wspomnieć o dwóch ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli podlascy celnicy w czerwcu i lipcu. Grupa funkcjonariuszy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Białymstoku (ekspertów z zakresu kontroli z wykorzystaniem skanerów RTG) brała mianowicie udział w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu NATO w Warszawie oraz pielgrzymom biorącym udział w spotkaniach z Papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży.

W Izbie Celnej w Białymstoku na bieżąco prowadzone są także procedury związane z likwidacją i sprzedażą zajętych towarów. W wyniku sprzedaży towarów, które wcześniej próbowano nielegalnie wprowadzić na obszar Unii Europejskiej budżet państwa zyskał w minionym roku ponad 1 milion złotych. Przedmiotem sprzedaży oprócz samochodów i naczep (214 szt.) był m. in. zatrzymany w 2015 przez celników z Bobrownik bursztyn (14 kg). Ponadto w 2016 roku podlaska Służba Celna zniszczyła ponad 5 milionów paczek papierosów z przemytu oraz ponad 2 tony nielegalnego tytoniu.

Podlascy celnicy w ubiegłym roku uczestniczyli także w wielu akcjach informacyjnych i edukacyjnych. Podczas wizyt w przedszkolach, szkołach oraz na festynach funkcjonariusze w ramach Małej Akademii Cła i Akcyzy opowiadali o roli Służby Celnej w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego państwa, ochronie ginących gatunków zwierząt roślin, skutkach uzależnień m.in. od hazardu i narkotyków oraz zasad obowiązujących podczas zagranicznych podróży.

Źródło: Izba Celna w Białymstoku

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot