• 1
  • 2
  • 3
  • 4
wtorek, 13 czerwiec 2017 17:31

Jak odliczyć cały VAT od paliwa?

Napisał
Źródło zdjęcia: Pixabay Źródło zdjęcia: Pixabay

Zgodnie z krajowymi przepisami, polski przedsiębiorca wciąż nie może odliczać całości VAT od paliwa zakupionego do firmowego auta. Może jednak skorzystać z takiego pełnego odliczenia, jeśli paliwo nabędzie... za granicą.

Polskie przepisy podatkowe od lat konstruowane są w taki sposób, aby maksymalnie utrudnić przedsiębiorcom możliwość odliczania podatku VAT od paliwa nabywanego do firmowych samochodów osobowych. W konsekwencji, w zdecydowanej większości przypadków, przedsiębiorców obowiązuje zakaz pełnego odliczania podatku VAT od paliwa.
Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2008 roku polski rząd został zmuszony do umożliwienia dokonywania takich odliczeń. Wprowadzenie odpowiednich przepisów było jednak odsuwane latami. Ostatecznie jednak uzyskaliśmy możliwość odliczania VAT od paliwa, ale... dopiero od lipca 2015 r. I jest to odliczenie tylko częściowe. Firmy uzyskały bowiem możliwość odliczenia zaledwie 50% kwoty podatku VAT widniejącej na fakturze.

Legislacyjna zabawa w kotka i myszkę trwa zatem w najlepsze. A jak jest w innych krajach? U wszystkich naszych unijnych sąsiadów, tj. zarówno w Niemczech, w Czechach, na Litwie, jak i na Słowacji firmy mogą odliczać VAT od paliwa bez żadnych ograniczeń.
Prawo do pełnego odliczenia VAT dotyczy tam jednak nie tylko firm zarejestrowanych w tych krajach, ale również... firm polskich.

Każdy polski przedsiębiorca tankujący paliwo do firmowego auta w innym kraju Unii, ma prawo odliczyć podatek VAT od takiego zakupu na zasadach obowiązujących w tym kraju. Jeśli zatem tankujemy paliwo w Czechach, to w zakresie odliczenia podatku VAT obowiązują nas przepisy czeskie. A te umożliwiają pełne i nieograniczone odliczenie podatku VAT od paliwa. Podobnie jak przepisy słowackie, litewskie i niemieckie...

Jak odzyskać VAT od paliwa?
Podatek VAT widniejący na zagranicznej fakturze za paliwo zwraca nam urząd skarbowy właściwy dla kraju zakupu. Jeśli zatem nabyliśmy paliwo w Niemczech, to zwrot otrzymamy z niemieckiego urzędu skarbowego.
O zwrot podatku wnioskujemy na specjalnym formularzu VAT-REF. Formularz ten należy złożyć do zagranicznego urzędu za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Co ciekawe, wniosek ten można złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Do wniosku należy załączyć dowody poniesienia wydatków na paliwo. Co ciekawe, w wielu krajach wystarczającym dowodem jest zwykły paragon fiskalny. Do takich krajów należą:

Czechy
Słowacja
Litwa
Węgry
Słowenia
Niemcy
Austria
Francja
Belgia
Holandia
Luxemburg

W tych krajach zwrotu VAT dokonuje się na podstawie zwykłego paragonu fiskalnego. W pozostałych krajach Unii zazwyczaj wymagana jest faktura.
Starając się o zwrot VAT, należy złożyć opisany powyżej formularz VAT-REF najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wniosek o zwrot VAT może dotyczyć okresu rocznego lub kwartalnego. Jeśli wniosek VAT-REF składamy za kwartał, to kwota zwrotu musi wynosić co najmniej 400 euro. W przypadku wniosku odnoszącego się do całego roku, minimalna kwota wnioskowanego zwrotu wynosi 50 euro.

Kto może odliczyć VAT od paliwa?
Podatek VAT od zakupu paliwa za granicą może odliczyć każdy polski przedsiębiorca. Nie przy tym znaczenia rodzaj i typ samochodu, jego rozmiary, fakt niezamontowania kratki, brak homologacji na ciężarówkę i tym podobne legislacyjne sztuczki, jakimi raczą nas krajowe przepisy.
Zwrot VAT może dotyczyć dowolnego paliwa, a więc zarówno benzyny, oleju napędowego, jak i LPG.

Możliwość odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego za granicą stanowi szczególnie atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców z terenów przygranicznych. Ale nie tylko. Nawet kiedy mieszkamy z dala od granicy, każdy zagraniczny wyjazd staje się okazją do wykorzystania odliczeń, których nie daje nam rodzime prawo. Pamiętajmy jednak o konieczności wykazania związku wyjazdu z prowadzoną działalnością. I nie zapominajmy o paragonach.

Źródło: zus.pox.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

August
DANBUS
Foto Bajka - Lustra
Opał klasy PREMIUM
Foto Bajka - Fotograf
Eureka
Drewno opałowe
Tepete - Auto zastępcze
Weterynarz
Biuro Rachunkowe