• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 19 czerwiec 2017 10:00

Wierność tylko dla psów?

Napisane przez EL
Źródło zdjęcia: Pixabay Źródło zdjęcia: Pixabay

Milowymi krokami zbliżają się wakacje - dla wielu z nas czas swobody, relaksu, rozluźnienia codziennego grafiku, wyjazdów ... Odskoczni od codzienności, rutyny potrzebuje mózg każdego śmiertelnika, na ile jednak w swobodzie i relaksie można bądź warto się zatracić?

To, co podług większości filozofów odróżnia człowieka od zwierzęcia to tzw. wolna wola, możliwość świadomego wyboru. Trafnie ujął to tytuł książki Roberta Merle: "Zwierzę obdarzone rozumem". To my tym zwierzęciem powinniśmy być...

Czas wakacji, tak jak czas średniowiecznego karnawału, kusi do przełamywania dotychczasowych zasad i odskoczni w relacjach. Kusi do niewierności.

Jak wierność definiuje słownik języka polskiego? Podaje on cztery definicje. Po pierwsze wiernym jest: "niezdradzający kogoś", po drugie: " służący komuś z oddaniem i przywiązany do kogoś; też: będący wyrazem przywiązania i oddania", po trzecie: "zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami, ideami" i wreszcie po czwarte: "zgodny z oryginałem, wzorem lub rzeczywistością".

Współczesna kolorowa prasa, telewizja, internet często podważają zasadność bycia wiernym, słowo to nawet jest przez samego człowieka niejako zdegradowane przez powiedzenie, że ktoś jest wierny jak pies i w ten sposób stacza się ono do rangi zwierzęcej słabości...A przecież wierność zawarta we wszystkich czterech definicjach, jakie podaje słownik języka polskiego, cechować może tylko człowieka.

Psychologowie alarmują, że konsekwencje bycia niewiernym, zdrady (czy to partnera, czy idei, poglądów) dotykają najbardziej tego, kto tej zdrady się dopuszcza. Jest to po pierwsze lęk przed odkryciem siebie w oczach innych jako zdrajcy (przytoczmy tu choćby niechęć części polityków do ujawniania tzw. teczek agentów dawnej dyktatury), po drugie, jeśli dana osoba bądź idea, którą zdradzamy jest bliska naszemu sercu, rodzi się poczucie winy, że być może nie jesteśmy uczciwi dla nikogo i niczego w swoim życiu. Psychologowie alarmują również, że zdradzając trudno jest być szczęśliwym.

Jakie więc korzyści, choćby psychologiczne, niesie ze sobą bycie wiernym? Na pewno wierność jest trudna, a to co jest trudne do zrobienia daje jednocześnie najwięcej satysfakcji, gdy udaje się to osiągnąć . Samo dotrzymanie obietnicy rodzi przyjemność i zadowolenie. Wzmacnia poczucie własnej wartości, pozwala też łatwiej ufać innym ludziom. Wierność daje poczucie stabilności naszego "ja", pozwala na rozwinięcie szacunku do innych, umożliwia bycie naprawdę dorosłym i dojrzałym człowiekiem.

Psy wierne są człowiekowi na poziomie służby, przywiązania i oddania. Człowiek może swoją wierność rozszerzyć o świadomy wybór. Wtedy rzeczywiście będzie mógł nazywać się koroną stworzenia.

Źródła:
portalabczdrowie.pl
sjp.pwn.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot