• 1
  • 2
  • 3
środa, 04 kwiecień 2018 11:03

"500 plus" do zwrotu

Napisane przez  Anita Klebanowska
500 plus do zwrotu 500 plus do zwrotu źródło: pixabay.com

Wiele rodzin z województwa podlaskiego bezprawnie pobierało świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus". Bezprawnie, ponieważ nie poinformowali organów wypłacających świadczenia o wyjeździe członka poza granicę Polski i podjęciu zatrudnienia pomimo, że obowiązkiem osoby, która pobiera świadczenia, jest poinformowanie urzędników o zmianie sytuacji rodzinnej i dochodowej. Jak ta sytuacja wygląda w Augustowie, zapytaliśmy Panią Irenę Wiatrowską, Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych.

W Augustowie na prowadzonych około kilkuset postępowań w sprawach, w których członkowie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze podejmowali zatrudnienie poza granicami Polski i nie zgłosili tego faktu na bieżąco, wydano decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 16.500,00 złotych. Sytuacja ta dotyczy 9 rodzin.

Według podanych przez Panią Kierownik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, Irenę Wiatrowską wynika, że do nieprawidłowości na naszym terenie dochodzi najczęściej wtedy, kiedy rodzina, u której nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, poinformuje o tym fakcie zbyt późno. Przypomnijmy, że wysokość dochodów jest kluczowa, jeżeli chodzi o przyznawanie świadczenia na pierwsze dziecko, bowiem wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.200,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Poza tym, w przypadku podjęcia zatrudnienia w kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organem właściwym do przyznania lub odmowy świadczenia wychowawczego do końca roku 2017 był Marszałek Województwa Podlaskiego, a od stycznia tego roku Wojewoda Podlaski.

Pouczenia nie zawsze przynoszą odpowiedni skutek

- Koronnym argumentem w takiej sytuacji jest to, że wnioskodawcy nie zgłaszają podjęcia pracy przez niego samego czy też członka rodziny. Najczęściej dotyczy to podjęcia pracy za granicą. Nie zgłaszają tym samym uzyskania dochodu. Kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że o fakcie podjęcia zatrudnienia poza granicami Polski (często wiele miesięcy wcześniej) wnioskodawcy pobierający do tej pory inne świadczenia zależne od kryterium dochodowego, informowali dopiero na etapie przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń na kolejny okres świadczeniowy. – mówi Pani Irena. 

Zapytaliśmy również o ilość tego typu spraw w Augustowie oraz z czego mogą one wynikać: – W mojej ocenie w naszej gminie takich spraw nie mamy szczególnie dużo, niemniej najwięcej tego typu przypadków dotyczy niezgłoszenia podjęcia zatrudnienia w rodzinie wnioskodawcy. Interesanci o obowiązku zgłaszania tego faktu na bieżąco są informowani za sprawą informacji uzyskanych na etapie przyjmowania wniosków, za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczanych na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej tutejszego Ośrodka. Co więcej decyzja przyznająca świadczenie zawiera szczegółowe pouczenie, o tym, że uzyskanie dochodu należy niezwłocznie zgłosić w Ośrodku. Ma to na celu zapobieganie pobierania świadczeń finansowanych ze środków publicznych przez osoby nieuprawnione. Nie zawsze jednak, to wszystko przynosi odpowiedni skutek. Część osób, pomimo starań urzędników nie dopełnia tego obowiązku czy to za sprawą przeoczenia, czy też zaniedbania i stąd niejednokrotnie powstaje konieczność zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

By zwrotów było jak najmniej…

Zdarza się, że augustowscy urzędnicy pomagają osobom, występując z urzędu z wnioskiem o wydanie odpowiedniego zaświadczenia w sytuacji, gdy osoby podjęły zatrudnienie w zakładzie pracy, którego księgowość znajduje się poza Augustowem, aczkolwiek na terenie Polski.

- Zdajemy sobie sprawę, że wtedy trudno odpowiednio wcześnie takie zaświadczenie o uzyskaniu dochodu dostarczyć. W takich sytuacjach chodzi nam głównie o uniknięcie konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zapłaty wynikających z tego tytułu odsetek. Nie są to kwoty duże , bo wynoszą obecnie 7% w stosunku rocznym, niemniej nie ma potrzeby narażać wnioskodawców na dodatkowe obciążenia finansowe. Odsetki naliczane są zawsze od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia. Gdy zadłużenie jest wielomiesięczne lub też kilkuletnie odsetki do zapłaty mogą stanowić znaczną kwotę, która jest nalicza do dnia spłaty zadłużenia. W takich sytuacjach wnioskodawcy mogą zwrócić się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. Często jest jednak, że osoba pobiera inne świadczenia, z których mogą być potrącane nienależnie pobrane świadczenia. Przykładem może być sytuacja, gdy w wielodzietnej rodzinie przestaje przysługiwać ‘’500 plus” na pierwsze dziecko i można potrącić dług ze świadczeń przysługujących na kolejne dzieci. Przepisy przewidują także możliwość umorzenia takiego długu, jednak jest to zupełnie wyjątkowy instrument, który może mieć miejsce wówczas, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny, wyjątkowe na tle sytuacji innych rodzin pobierających świadczenia.

Najwięcej w województwie podlaskim, bo ponad 350 tysięcy złotych, do zwrotu mają białostoczanie. W sumie z tytułu nienależnie pobranych pieniędzy z Programu "Rodzina 500 plus" mieszkańcy województwa podlaskiego powinni zwrócić ponad milion 200 tysięcy złotych. 

Dodaj komentarz

Jeżeli dodajesz komentarz jako "gość", pamiętaj że przed publikacją musimy go zatwierdzić (co może trochę potrwać).

Nie chcesz czekać na zatwierdzenie komentarza? Zaloguj się, wtedy komentarze będą publikowane automatycznie od razu po ich dodaniu przez Ciebie.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zakład stolarski
Foto Bajka - Fotograf
MIRAD - Bar przy kominku
Opał klasy PREMIUM
Foto Bajka - Lustra
^ REKLAMA ^

Publikacje wg daty:

« Marzec 2019 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inter Meble
Tepete - Auto zastępcze
Weterynarz
^ REKLAMA ^
KA-MIX
Gruby Benek
Biuro Rachunkowe
GENERALI
^ REKLAMA ^