Wydrukuj tę stronę
piątek, 20 kwiecień 2018 19:01

Niełatwa wolność mediów

Napisane przez Emilia Paliwoda-Burak
Dzień Wolnej Prasy Dzień Wolnej Prasy fot. pixabay.com

Wolność prasy jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich jakie zapewnia nam konstytucja. Pod tym hasłem rozumie się też wolność innych mediów niedrukowanych, jak radio, telewizja, czy przekazy internetowe. Tak naprawdę ta wolność dotyczy nas wszystkich, bo chodzi o wolność słowa, którą stanowi 54. artykuł Konstytucji: 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Z wolnością słowa dziś nie jest źle. W czasie PRL byliśmy pozbawieni tego jednego z podstawowych praw obywatelskich. Teraz po latach każdy może wyrazić to, co myśli i czuje. Chociażby w Internecie czy nawet na ulicy. Trzeba jednak liczyć się z konsekwencjami, bo każda wolność ma swe ograniczenia, które niekoniecznie są złe.

W XXI wieku, mogłoby wydawać się w czasach promowania wolności i niezależności, gdzie osoby odmiennych orientacji „walczą” o swe prawa na ulicy, gdzie kobiety i nie tylko, walczą o prawo do aborcji, gdzie jest nieustanna walka na ulicach, i głośne wyrażanie swoich poglądów, w zaciszu sal uniwersyteckich toczy się „formowanie” odpowiednich postaw młodych ludzi. Sięgając pamięcią do swych czasów studenckich, z rozdrażnieniem wspominam codzienne prasówki z wyłącznie jedynego, w mniemaniu władz czy wykładowców, słusznego dziennika. Ich zdaniem tylko ten tytuł zasługiwał na uwagę i cytowanie na zajęciach. Przygotowując się do kilku pierwszych ćwiczeń rzucałam o ziemię ów periodykiem, po czym wbrew profesorowi brałam inną lekturę. Patrzono na mnie jak na oszołoma, który ośmielił się sprzeciwić i mieć swoje, szersze od władz uniwersyteckich poglądy i wiedzę. W taki sposób chciano kształtować młodych dziennikarzy, narzucając jeden kierunek myślenia.

Przytaczam powyższe wspomnienie, bo chcę zwrócić uwagę na fakt, że to My – dorośli mamy największy wpływ na postawy młodszego pokolenia. To, czy będą umieli wyrażać swoje (ale naprawdę swoje) poglądy, do czego potrzebne jest samodzielne myślenie, zależy od nas. Tu jest ogromna rola mediów, by jak najlepiej dążyły do obiektywizmu, który jest główną zasadą rzetelnego dziennikarstwa. Ważne jest więc, by być niezależnym od jakiejkolwiek opcji politycznej i władzy. Niełatwe zadanie mają prywatne media, bo wbrew zasadom samorządy nadal wydają swoje pisma, w których propaganda sukcesu widoczna jest na każdym kroku, a nie o takie prawdy chodzi.

Dziś obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Ustanowiono go w 1991 roku z inicjatywy Reporterów bez Granic. Święto jest bezpośrednim nawiązaniem do dokumentu Windhoek, który popierał niezależną i pluralistyczną afrykańską prasę. Założeniem tego dnia jest promowanie wolności mediów. A bez wątpienia w dzisiejszych, niespokojnych czasach pluralizm i swoboda mass mediów są poważnie zagrożone. Już niebawem, bo w nasze święto narodowe 3 maja będziemy obchodzić Światowy Dzień Wolności Prasy, ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Widać więc, jak niezwykle ważne jest, by media były wolne od wszelakich nacisków politycznych i ekonomicznych. To media kreują rzeczywistość w której my żyjemy, dlatego tym bardziej wszystkim powinno zależeć, by były one obiektywne i niezależne

Druga sprawa, że to czytelnicy, odbiorcy współtworzą media. Zachęcamy więc do publikowania, na naszych łamach, swoich przemyśleń, komentarzy. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie informacje, bo to dzięki nim jesteśmy w stanie poruszać tematy dla Was najważniejsze.