• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 03 maj 2018 00:33

Święto Konstytucji 3 Maja

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzimy polskie święto państwowe. Zostało ono ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w roku 1990. Jest to dzień wolny od pracy.

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Była to druga po amerykańskiej konstytucja na świecie. W dokumencie zawarto m.in. zrównanie mieszczan i szlachty, zapewnienie ochrony chłopom, swobodę wyznania, powołano też dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Święto Konstytucji 3 Maja zostało uznane już 5 maja 1791 roku.

Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w 1792 roku wybuchła wojna polsko – rosyjska. Zakończyła się ona porażką wojsk Rzeczypospolitej. Po tych wydarzeniach nastąpił II rozbiór Polski. Po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj w roku 1918 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym. Niestety ówczesne władze PRL-u nie tolerowały idei wolnościowych i wyzwoleńczych jakie niosła ze sobą konstytucja, dlatego też wszelkie próby obchodzenia tego święta były surowo zakazane i gorliwie tłumione aż do roku 1981. W 1990 roku 3 maja został ponownie oficjalnie ustanowiony narodowym świętem.

Obecnie dnia 3 maja odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych, jak również pikniki rodzinne i imprezy sportowe, między innymi takie jak Bieg Konstytucji.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot