• 1
  • 2
niedziela, 06 maj 2018 22:05

90-lecie OSP w Netcie Drugiej: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Napisane przez Emilia Paliwoda-Burak
90-lecie OSP Netta Druga 90-lecie OSP Netta Druga fot. Emilia Paliwoda-Burak

Są pierwsi na miejscu pożaru czy wypadku, rzucają swoją pracę i śpieszą z pomocą potrzebującym. Zajmują się sportem, edukacją oraz kulturą. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Netta Druga służą mieszkańcom od 90 lat.

Dziś (06 maja) przy remizie w Netcie Drugiej odbyły się uroczystości jubileuszowe 90-lecia OSP Netta Druga, podczas których jednostka otrzymała sztandar – „dar uznania mieszkańców, symbol tożsamości”.

Posługa druhów ochotników jest bez wątpienia niełatwą służbą, o czym mówił w homilii podczas Mszy Świętej ks. kan. Janusz Mroczkowski:

- Są wzywani nie tylko do pożarów, ale do różnego rodzaju nieszczęść, zagrożeń, jakie przychodzą na ludzi. Zawsze gotowi, zawsze dyspozycyjni, nie oglądają się za siebie, ale kiedy jest tylko potrzeba stają, aby służyć ludziom, aby świadczyć, można śmiało powiedzieć, swoją miłość i swoją dobroć. To są odważni ludzie, to są ludzie zdolni do poświęcenia, to są ludzie, którzy dają świadectwo autentycznej posłudze ludziom będącym w potrzebie, i za nich dzisiaj w szczególny sposób się modlimy.

Ksiądz kanonik poświęcił sztandar i odznaczenia, jakie wręczono najlepszym strażakom. Uroczystego przekazania sztandaru dokonał Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku dh Zdzisławowi Czakis.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Zbigniew Kasjanowicz, dh Andrzej Siłkowski. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono dh Jarosława Cudnowskiego, dh Mariusza Siłkowskiego, dh Marka Pieńczykowskiego, dh Marka Mikołajczyka, brązowym medalem dh Tomasza Murawskiego, dh Krzysztofa Horoszko, dh Karola Zarzeckiego, dh Mateusza Pieńczykowskiego, dh Marcina Krukowskiego i dh Michała Horoszko. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymał dh Zbigniew Murawski.

- Dzisiejszy dzień jest szczególny, bo otrzymaliście sztandar, znak tożsamości, na którym wyhaftowane jest wasze zawołanie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. – mówił w przemówieniu starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński. Pogratulował wszystkim i całej jednostce, składając życzenia, by służąc pod swoim sztandarem, strzegł ich zawsze święty Florian, aby zawsze cali bezpiecznie wracali do domu. Przytoczył słowa Adama Mickiewicza: „Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych" – tacy jesteście wy, drodzy druhowie, koleżanki i koledzy, w swojej służbie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Netta Druga liczy prawie 40 członków, w tym trzy kobiety. Druhna Agnieszka wstąpiła w jej szeregi by podtrzymać tradycje rodzinne męża, którego dziadek był prezesem, służyli w niej ojciec i brat męża. W tej jednostce kobiety nie jeżdżą na akcje, ale spełniają równie ważne role.

- Jesteśmy do spraw organizacyjnych – mówi druhna – Przygotowujemy różne uroczystości kulturalne dla mieszkańców. Zajmujemy się logistyką, dekoracjami, chociażby takiego dnia jak dzisiejszy. Poza tym zawsze godnie reprezentujemy swoją jednostkę.

W uroczystościach jubileuszowych świętującym strażakom towarzyszyli licznie mieszkańcy wsi Netta Druga, Netta Pierwsza, Netta Folwark, Uścianki, z których jednostka zrzesza swoich druhów. Nie zabrakło władz lokalnych i przedstawicieli służb mundurowych. Obecny był m.in. marszałek województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przedstawiciele powiatu ze starostą Jarosławem Szlaszyńskim na czele, wójt gminy Augustów Zbigniew Buksiński z małżonką, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski, z-ca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Augustowie podinsp. Tomasz Kubrewicz, komendant Straży Granicznej w Augustowie ppłk. Jarosław Oborski, prezes Zarządu LGR w Suwałkach Wiktor Raczkowski, przedstawiciel oddziału terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach Celina Żbikowska, Prezes powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP Krzysztof Waszkiewicz.

Zgodnie ze swymi działaniami kulturalnymi na rzecz społeczności lokalnej, OSP Netta zorganizowała dla wszystkich przybyłych agapę z wojskową grochówką i pieczonym prosięciem.

Wozem strażackim była platforma, a stodoła remizą

OSP Netta Druga ma długą i bogatą historię. Powstała w 1928 roku i jest jedną z najstarszych jednostek w powiecie. Jej założycielami byli Antoni Zarzecki, Piotr Kowalewski, Stanisław Turowski, Konstanty Michałowski, Edmund Bronakowski, Wacław Turowski, Teodor Kuczyński, Teofil Bronakowski oraz Władysław Kasjanowicz. Remiza początkowo była drewnianą stodołą, przystosowaną do potrzeb straży, a wozem strażackim wóz – platforma z zamontowaną motopompą i wężami ciągnięta, przez dwa konie, które użyczali państwo Mikołajczyk i Zarzeccy. Jednostka tuż po wojnie miała przerwę w działaniu. Reaktywowano ją i w 1958, a w 1960 liczyła już 27 członków. Wtedy działał zespół artystyczny, który umilał spotkania mieszkańców wystawiając sztuki teatralne. Gdy pod koniec lat 60-tych w pewnym gospodarstwie spłonęła stodoła, strażacy rozebrali swoją remizę i oddali ją poszkodowanym. W to miejsce wybudowano budynek spółdzielni kółek rolniczych, w którym OSP wynajmowała salę i garaż. W 2001 roku podjęto inicjatywę wybudowania nowego budynku remizy w czynie społecznym i dzięki pracy i wsparciu finansowemu mieszkańców już w 2008 roku zakończono jego budowę. Do 2011 roku trwały prace wykończeniowe. W 2007 roku OSP Netta Druga została włączona do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Od 2011 roku posiada dwa samochody: gaśniczy i operacyjny. Przez te lata wspierała mieszkańców w różnych dziedzinach życia społecznego. Strażacy organizują różne imprezy okolicznościowe, wieczorki tematyczne. W budynku znajduje się siłownia, stoły do tenisa, piłkarzyki, bilard – dostępne dla wszystkich.

W Polsce działa ponad 16 tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszających ponad 690 tysięcy osób. Na wsiach i w małych miasteczkach to często największy społeczny kapitał. Działalność OSP koncentruje się głównie na terenach wiejskich i ma lokalny wymiar.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.