• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Wczytaj więcej Przytrzymaj SHIFT aby wczytać wszystko Wczytaj wszystko

Po raz kolejny Fundacja DKMS organizuje akcje rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku na terenie Augustowa. Zajmuje to tylko chwilę, a dla kogoś chorego może to być całe życie.

Augustowscy policjanci kontynuują wizytowanie obozów harcerskich funkcjonujących na terenie powiatu. Działania mundurowych ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa harcerzom w okresie bieżącego sezonu letniego.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Miastu Augustów dotację na realizację projektu pn. „Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie”.

W dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1100 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala podsumowująca etap wojewódzki XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączona z wręczeniem nagród jego laureatom.

Augustowskie Placówki Kultury zapraszają na szóstą polską edycję Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów – Białorusinów, Polaków i Litwinów”.

Strona 1 z 62