• 1
  • 2
Wczytaj więcej Przytrzymaj SHIFT aby wczytać wszystko Wczytaj wszystko

W pierwszej połowie 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli, której wyniki były alarmujące: polski system ochrony zdrowia nie zapewnia skutecznego zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia cukrzycy typu 2. NIK skierowała wniosek do Ministra Zdrowia m.in. o stworzenie ogólnopolskiego, kompleksowego programu działań naprawczych. Jednym z nich miało być zwiększenie dostępności nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy. Od niedawna, m.in. dzięki kontroli NIK, diabetycy mają dostęp do innowacyjnego leczenia: dwa rodzaje leków na cukrzycę zostały objęte refundacją.

Cukrzyca- plaga naszych czasów, jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Jest to choroba nieuleczalna: od momentu rozpoznania cukrzycy pacjent jest skazany na leczenie do końca życia. Cukrzyca i jej powikłania stanowią ważny problem społeczny i ekonomiczny. Jest to duże obciążenie dla chorego i jego bliskich, którzy mogą stanąć przed koniecznością zrezygnowania z pracy, by opiekować się chorym na cukrzycę członkiem rodziny.

Kontrola NIK z 2018 r. dotycząca profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 wykazała liczne słabości systemu ochrony zdrowia publicznego w Polsce. Z roku na rok zwiększała się liczba zachorowań na cukrzycę, rosły też koszty jej leczenia. Jednocześnie brakowało ogólnopolskiej strategii przeciwdziałania i leczenia cukrzycy, która określałaby konkretne środki zaradcze. NIK zwróciła np. uwagę, że do czasu zakończenia kontroli Minister nie wprowadził na listy leków refundowanych ani jednego leku z grupy leków inkretynowych i grupy flozyn (spośród 10, które uzyskały pozytywne rekomendacje Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji). W efekcie polscy pacjenci nie mieli dostępu do innowacyjnego leczenia cukrzycy typu 2. W ocenie NIK refundacja niektórych z tych leków mogłaby wpłynąć na poprawę efektów leczenia, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań. Izba podkreśliła, że leki z tych grup są refundowane, w różnym stopniu, w krajach UE.

Augustowscy dzielnicowi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież sklepową. Łupem sprawcy padł alkohol oraz artykuły przemysłowe. Właściciel oszacował straty na łączną kwotę ponad 600 złotych. 31-latek usłyszał już zarzut. Teraz dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd.

Już od 1 lutego „mały ZUS” zostanie przekształcony w „mały ZUS plus”. Zmiana polega na tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od dochodu z tej działalności uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić do 2 marca.

 Dofinansowanie na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pochodzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W czwartek (30.01) marszałek Artur Kosicki, wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś, a także członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski wręczyli symboliczne czeki piętnastu beneficjentom.

czwartek, 30 styczeń 2020 13:20

Pielęgnacyjne vademecum noworodka

Codzienna opieka nad dzieckiem dostarcza rodzicom wielu okazji do obserwacji oraz stymulacji wielozmysłowej. Skóra noworodka choć wrażliwa i delikatna z chwilą narodzin jest już w zupełności gotowa do tego, żeby funkcjonować poza organizmem matki. O pielęgnacji, nie tylko w dbaniu o higienę, ale także wspaniałej okazji do bliskości i budowaniu więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi mówi położna Jolanta Marat Ignaczak, ambasadorka kampanii „Położna na medal”.

Strona 1 z 145