• 1
  • 2
Wczytaj więcej Przytrzymaj SHIFT aby wczytać wszystko Wczytaj wszystko

W pobliżu wsi Osowy Grąd (pow. augustowski) zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazł szczątki, co do których zachodzi podejrzenie, iż należą do ppor. Wacława Sobolewskiego, ps. „Sęk” – ofiary Obławy Augustowskiej.

czwartek, 31 październik 2019 08:40

Puszcza Białowieska od 40 lat w UNESCO

Cały obszar Puszczy Białowieskiej posiada status Obiektu Światowego Dziedzictwa. Właśnie mija 40 lat od pierwszego wpisu na prestiżową listę UNESCO pierwszej części będącej w granicach Białowieskiego Parku Narodowego (BPN). W Białowieży odbywa się uroczystość inaugurująca jubileusz.

środa, 30 październik 2019 16:59

Powstanie pasieka przy szkole w Dowspudzie

Zespół Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie i Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – w placówkach tych powstaną przyszkolne pasieki. Decyzją zarządu województwa każde z obu przedsięwzięć zostanie dofinansowane kwotą 10 tys. zł.

W piątek, 25 października w szkole nr 2 odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Już wiadomo, że kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Przygotowania do jego organizacji ruszyły, można wpisywać się na listę wolontariuszy.

Strona 43 z 145