• 1
  • 2
Wczytaj więcej Przytrzymaj SHIFT aby wczytać wszystko Wczytaj wszystko
poniedziałek, 21 październik 2019 08:00

Jesteśmy gminą przyjazną pszczołom

Z przyjemnością informujemy, iż Miasto Augustów przystąpiło do programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i jednocześnie otrzymało tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom.

piątek, 18 październik 2019 13:59

Elektryczne stacje ładowania w Augustowie

Od dłuższego czasu temat stworzenia stacji ładowania samochodów wyposażonych w napęd elektryczny wraca podczas obrad augustowskich radnych.

Kiedyś hasło "rejony" w wojsku oznaczało przymusowe sprzątanie pododdziału oraz jego okolicy. W Wojskach Obrony Terytorialnej obecnie hasło "rejon", a dokładniej stały rejon odpowiedzialności, ma wyłącznie pozytywne znaczenie.

piątek, 18 październik 2019 11:56

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Aby uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa, corocznie od 13 lat, 18 października w sposób szczególny obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi.

piątek, 18 październik 2019 09:54

Gospodarka wodna a zmiany klimatu

Woda warunkuje egzystencję każdego żywego organizmu, a niemal wszystkie gałęzie gospodarki potrzebują jej do prowadzenia swojej działalności. Zmiany klimatu w istotny sposób mogą wpływać na dostępność zasobów wody i jej jakość, nierzadko powodując negatywne skutki w wielu obszarach. W związku z tym coraz częściej podejmowane są inicjatywy mające na celu zminimalizowanie tych następstw, a także dobór odpowiednich działań adaptacyjnych do zmieniających się warunków klimatycznych. Jedną, z takich inicjatyw jest projekt Klimada 2.0, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Strona 3 z 17