• 1
  • 2
czwartek, 19 grudzień 2019 20:39

Na Podlasiu zlokalizowano unikalne grodziska sprzed 2,5 tys. lat

Napisane przez KR

Archeolodzy z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odkryli 22 unikalne grodziska obronne liczące sobie ok. 2,5 tys. lat. Jest to fenomen, rzecz, o której nikt do tej pory nie miał pojęcia. Znalezione grodziska obronne są tzw. grodziskami dolinnymi, czyli zlokalizowanymi w dolinach rzek. Zostały one odkryte w ramach realizowania projektu „Fortece na bagnach”, a wszystko to dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych, nieinwazyjnych metod.

 

Technologie użyte przez archeologów to m.in. badania magnetometryczne, które pozwalają uzyskać informacje o podziemnych strukturach ziemi, georadar oraz analiza zdjęć lotniczych, również z drona. Po zlokalizowaniu grodzisk archeolodzy mogli potwierdzić nowo nabytą wiedzę w terenie. Sporządzili także numeryczne modele badanego obszaru, które zostały wykonane na podstawie materiałów z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ze skanowania laserowego terenu czy ogólnodostępnych danych geodezyjnych. Szczególnie skupiono się na zbadaniu grodzisk Kościuki w gminie Choroszcz, Filipy w gminie Wyszki, Moniuszki (gmina Jaświły) oraz Jatwieź Duża w gminie Suchowola. W rezultacie naukowcom udało się wykonać 7 ha zobrazowań geomagnetycznych oraz 23 km echogramów georadarowych. Badania te mają posłużyć do dalszej działalności naukowej białostockiego muzeum. Zlokalizowane 22 grodziska pochodzą z późnej epoki brązu.

W tej chwili badacze starają się o ochronę konserwatorską tych miejsc. Stanowią one bardzo cenne źródło informacji dotyczącej historii regionu, dlatego też nie można dopuścić do ich dewastacji. Naukowcy twierdzą, że jest to odkrycie fenomenalne, które jest całkowicie nowym elementem w krajobrazie kulturowym Podlasia. Jak na razie archeolodzy nie wiedzą, do czego służyły kręgi. Przypuszczają, że są to pozostałości po linii fos czy wałów obronnych. Jednak to, czy ich domniemania są słuszne, mogą potwierdzić tylko dalsze wnikliwe badania.

Gruby Benek