Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 13 kwiecień 2015 11:56

Stara śluza

Napisał

W końcu lat sześćdziesiątych Minister Kultury i Sztuki wydał decyzję, mocą której Kanał Augustowski uznano za zabytek. W początkowym okresie swojego istnienia pełnił bardzo znaczącą rolę i słusznie uważano, że był równolegle zachwycającym osiągnięciem techniki inżynieryjnej.

Szczególny wygląd posiadała śluza przy parku obok Starej Poczty. Do tego stopnia, że współczesny mieszkaniec Augustowa widząc jej zdjęcie sprzed lat może mieć problem z określeniem, gdzie zostało wykonane.

W czasach, gdy powstawał Kanał, podobne obiekty na terenie Europy były zazwyczaj małe, wąskie i z niewielkimi śluzami. W Augustowie zaprojektowano je według założeń teoretycznych zastosowanych we Francji na Kanale Południowym pozwalających na znacznie większą przepustowość.

Obecnie Kanał nie pełni żadnej poważniejszej funkcji żeglugowej poza turystyczną. Niegdyś był podstawowym lokalnym szlakiem transportowym, znacznie wygodniejszym od lądowego. Statki przepływały po wysokiej wodzie, praktycznie na poziomie ulicy. Śluza znajdowała się po przeciwnej stronie Kanału, w pobliżu parku. Żaden statek nie zmieściłby się pod mostem, konieczny zatem był specjalny system mechanizmów "podnoszący" drogę na tym odcinku. Stąd widoczne z oddali drewniane, a potem betonowe słupy mogące zmylić współczesnego obserwatora. Zważywszy na ilość pojazdów kursujących onegdaj tą trasą, nie stanowiło to większej przeszkody w ruchu. Po wojnie, kiedy ziemię naruszono bombami, nie udało się już odtworzyć śluzy w tym samym miejscu. Stąd jej inna lokalizacja znana wszystkim augustowianom. Wraz ze zmianą zniknęła też cała imponująca konstrukcja górująca ponad drogą. Jak dokładnie działała? By znaleźć odpowiedź na to pytanie, wciąż można wybrać się na granicę polsko-białoruską. Znajdująca się tam śluza Kurzyniec została zbudowana na podobnej zasadzie i funkcjonuje do dzisiaj.

Źródło zdjęć: zbiory prywatne