• 1
  • 2
  • 3
MyCenter
wtorek, 09 luty 2016 16:12

Obława Augustowska – nowe informacje

Napisane przez RED
fot. Wojciech Kaszlej fot. Wojciech Kaszlej

Nowe informacje o przebiegu operacji wojskowej prowadzonej przez Armię Czerwoną w ramach Obławy Augustowskiej przekazane na konferencji w Oddziale IPN w Białymstoku.

Zespół historyków Oddziału IPN w Białymstoku przedstawił wyniki badań materiałów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Historycy dokonali kwerendy udostępnionego w internecie zasobu archiwalnego pod kątem źródeł związanych z Obławą Augustowską.
Dokumenty 50 Armii, realizującej w lipcu 1945 r. operację „przeczesania” Puszczy Augustowskiej po obu stronach ówczesnej polsko-sowieckiej granicy, pozwalają uściślić przebieg i mechanizm tego etapu Obławy Augustowskiej, którym była operacja wojskowa. Dokumenty przynoszą szczegółową wiedzę m.in. co do rozlokowania wojsk, pozwalają jednoznacznie wskazać jednostki wykonujące zadanie, wyznaczyć obszar ich działania i ulokować je w czasie, określić liczbę użytych sił na danym odcinku, nazwać dowódców.Cenne informacje dotyczą starć z partyzantami AKO, jakie rozegrały się podczas „przeczesywania lasów”.
Analizowane źródła nie pozostawiają wątpliwości, że pacyfikacja była drobiazgowo zaplanowaną operacją, zrealizowaną potężnymi siłami w celu zniszczenia niepodległościowego podziemia. Prokurator Zbigniew Kulikowski, prowadzący śledztwo w sprawie Obławy Augustowskiej, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do kwalifikacji jej jako zbrodni przeciwko ludzkości, która nie ulega przedawnieniu. Zapowiedział wystąpienie z nowymi wnioskami do strony rosyjskiej budowanymi w oparciu o dokumenty 50 Armii. Autentyczność tych źródeł, dostępnych na stronie internetowej a nie poprzez oryginały, potwierdziła opinia biegłego i będą one używane w toczącym się śledztwie.
Analizowane dokumenty stanowią kolejny dowód na to, że istnieją w archiwach rosyjskich źródła pozwalające wyjaśnić Obławę Augustowską. Skoro zachowały się te dotyczące operacji wojskowej nie ma powodu, by wątpić w istnienie (starannie chronionych) materiałów kontrwywiadu ZSRS „Smiersz”, które pozwoliłyby wskazać miejsce zbrodni i dołów śmierci.
Więcej informacji i możliwość zadania pytań już w czwartek – 11. 02. 2016 r. o godz. 9.00 w Augustowie. Klub Historyczny zaprasza na spotkanie z przedstawicielami IPN do II Liceum Ogólnokształcącego, Al. Wyszyńskiego 1.

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

źródło: http://akklub.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

McDonald's
Foto Bajka - Lustra
Videozoo - Kurier
MIRAD - Bar przy kominku
Zakład stolarski
Biuro Rachunkowe [Rafałko]
KA-MIX
Biuro Rachunkowe [Kondracka]
Drewno opałowe
Weterynarz