• 1
  • 2
wtorek, 09 luty 2016 16:12

Obława Augustowska – nowe informacje

Napisane przez RED
fot. Wojciech Kaszlej fot. Wojciech Kaszlej

Nowe informacje o przebiegu operacji wojskowej prowadzonej przez Armię Czerwoną w ramach Obławy Augustowskiej przekazane na konferencji w Oddziale IPN w Białymstoku.

Zespół historyków Oddziału IPN w Białymstoku przedstawił wyniki badań materiałów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Historycy dokonali kwerendy udostępnionego w internecie zasobu archiwalnego pod kątem źródeł związanych z Obławą Augustowską.
Dokumenty 50 Armii, realizującej w lipcu 1945 r. operację „przeczesania” Puszczy Augustowskiej po obu stronach ówczesnej polsko-sowieckiej granicy, pozwalają uściślić przebieg i mechanizm tego etapu Obławy Augustowskiej, którym była operacja wojskowa. Dokumenty przynoszą szczegółową wiedzę m.in. co do rozlokowania wojsk, pozwalają jednoznacznie wskazać jednostki wykonujące zadanie, wyznaczyć obszar ich działania i ulokować je w czasie, określić liczbę użytych sił na danym odcinku, nazwać dowódców.Cenne informacje dotyczą starć z partyzantami AKO, jakie rozegrały się podczas „przeczesywania lasów”.
Analizowane źródła nie pozostawiają wątpliwości, że pacyfikacja była drobiazgowo zaplanowaną operacją, zrealizowaną potężnymi siłami w celu zniszczenia niepodległościowego podziemia. Prokurator Zbigniew Kulikowski, prowadzący śledztwo w sprawie Obławy Augustowskiej, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do kwalifikacji jej jako zbrodni przeciwko ludzkości, która nie ulega przedawnieniu. Zapowiedział wystąpienie z nowymi wnioskami do strony rosyjskiej budowanymi w oparciu o dokumenty 50 Armii. Autentyczność tych źródeł, dostępnych na stronie internetowej a nie poprzez oryginały, potwierdziła opinia biegłego i będą one używane w toczącym się śledztwie.
Analizowane dokumenty stanowią kolejny dowód na to, że istnieją w archiwach rosyjskich źródła pozwalające wyjaśnić Obławę Augustowską. Skoro zachowały się te dotyczące operacji wojskowej nie ma powodu, by wątpić w istnienie (starannie chronionych) materiałów kontrwywiadu ZSRS „Smiersz”, które pozwoliłyby wskazać miejsce zbrodni i dołów śmierci.
Więcej informacji i możliwość zadania pytań już w czwartek – 11. 02. 2016 r. o godz. 9.00 w Augustowie. Klub Historyczny zaprasza na spotkanie z przedstawicielami IPN do II Liceum Ogólnokształcącego, Al. Wyszyńskiego 1.

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

źródło: http://akklub.pl

Gruby Benek