Wydrukuj tę stronę
czwartek, 21 lipiec 2016 10:49

Jak świętowali Krechowiacy

Napisane przez IT
Jak świętowali Krechowiacy Zdjecie: Naczelne Archiwum Cyfrowe

Mieszkańcy Augustowa kultywują pamięć o stacjonującym w mieście w okresie międzywojennym 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk Bolesława Mościckiego. Co roku w dawnej świątyni garnizonowej odbywają się stosowne uroczystości, istnieje muzeum poświęcone historii Pułku, nazwę tej formacji wojskowej noszą jedna z ulic miasta oraz szkoła.

Rok temu uroczyście obchodzono w Augustowie setną rocznicę powstania najstarszego i jednego z najlepszych pułków polskiej kawalerii. Tradycją jest, że pułkowe święto obchodzone jest 24 lipca. Data jest szczególna – w tym dniu w 1917 roku ułani stoczyli swą pierwszą zwycięską walkę pod Krechowcami (na terenie dzisiejszej Ukrainy) i od nazwy tej miejscowości pochodzi przydomek pułku. Sami kawalerzyści świętowali rocznice tej bitwy z iście ułańską fantazją, starali się by uroczystości przypadały dokładnie 24 lipca. Był to dzień wolny od zajęć, jego punktem kulminacyjnym było nabożeństwo polowe, często połączone z przysięgą, następnie rewia, uroczysty obiad i na koniec bieg ułański. W wyjątkowy sposób kawalerzyści świętowali w 1932 i 1934 roku. Uroczystości trwały aż dwa dni, bo i rocznice były szczególne – 15-lecie bitwy pod Krechowcami oraz nadanie nazwy Jeziora Krechowieckiego jednemu z akwenów augustowskich.

W dniach 22-23 lipca 1932 roku swoją obecnością zaszczycił ułanów sam prezydent, Ignacy Mościcki, podnosząc rangę uroczystościom rocznicowym 15-lecia bitwy pod Krechowcami. Prezydent dokonał przeglądu oddziałów wojska, uczestniczył w mszy polowej oraz obiedzie żołnierskim w obozie harcerskim a także odwiedził kasyno podoficerskie. Jak przebiegały uroczystości? 22 lipca na rogatkach miasta prezydenta powitał między innymi dowódca pułku płk dypl. Leon Strzelecki oraz szwadron honorowy z rtm. Janem Bączkowskim na czele. Wieczorem, w garnizonie, odbył się apel poległych z udziałem prezydenta. Następnego dnia rano Ignacy Mościcki dokonał przeglądu pułku i odprawiono polową mszę świętą. Po nabożeństwie na ręce dowódcy pułku płk. Strzeleckiego przekazano urnę z ziemią z pola bitwy pod Krechowcami. Następnie przed prezydentem odbył się przemarsz wszystkich pododdziałów biorących udział w święcie, między innymi harcerzy i członków Przysposobienia Wojskowego, który zakończyła defilada pułku w galopie. W południe wydano obiad żołnierski, do którego zasiadł także prezydent Mościcki. Po obiedzie prezydent ze świtą wziął udział w przejażdżce po jeziorach. Wieczorem odbył się bankiet i raut. Uroczystości były relacjonowane przez prasę, m.in. Dziennik Białostocki oraz transmitowane przez radio.

Wyjątkowo obchodzono też pułkowe święto w 1934 roku, kiedy to władze Augustowa i powiatu podjęły decyzję o zmianie nazwy Jeziora Białego na Jezioro Krechowieckie. Było to wyrazem uznania zasług pułku w rozwój i wizerunek miasta. Pułk ze swej strony zrewanżował się, nadając miastu odznakę pułkową, co stało się 23 lipca. Następnie odbył się uroczysty apel pułku, a po nim kolacja. Rankiem następnego dnia ułani stanęli w szyku konnym, odprawiono nabożeństwo, a po nim odbyła się defilada poprzedzona przemarszem pułkowych weteranów. Później został wydany obiad żołnierski, odbyła się przejażdżka statkiem, wieczorem rozpoczął się raut.

Zdarzało się, że uroczystości rocznicowe bitwy pod Krechowcami miały bardziej kameralny i mniej oficjalny charakter i odbywały się w innym terminie. Nie zawsze, ze względu na organizację ćwiczeń, ułani mogli świętować też w Augustowie. Tak było 24 lipca 1925 roku – odprawiono jedynie nabożeństwo w trakcie ćwiczeń w kaplicy Święta Woda w Wasilkowie. Zawsze jednak kawalerzyści pamiętali o swoim święcie pułkowym, nawet jeżeli obchody rocznicowe miały skromną oprawę.

Społeczność Augustowa także pamięta o swoim pułku i kontynuuje jego tradycje. W najbliższą niedzielę, dokładnie 24 lipca, w sto pierwszą rocznicę bitwy pod Krechowcam, w Augustowie będzie miało miejsce święto pułkowe – rozpocznie się mszą świętą w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, zostanie oddana salwa honorowa, złożone wieńce i odczytany apel poległych.


Wykorzystano informacje z artykułu: 1 Pułk Ułanów Krechowieckich w Augustowie, autorstwa Jarosława Szlaszyńskiego