• 1
  • 2
  • 3
piątek, 21 październik 2016 15:33

Augustowskie cerkwie

Napisane przez IT

Na przestrzeni wieków istniały w Augustowie trzy świątynie prawosławne, wpisane niemal od początku istnienia miasta w jego krajobraz religijny. Dwie z nich można już tylko zobaczyć na starych zdjęciach z okresu międzywojennego, trzecia została przekazana katolikom i istnieje do dnia dzisiejszego.

Najstarszą augustowską świątynię wyznania prawosławnego zlokalizowano na przedmieściach miasta, na górce u zbiegu ulic Cerkiewnej (zwanej też Ruską) i Koziej, z malowniczym widokiem na płynącą nieopodal rzekę Nettę. Obecnie to teren boiska byłego Gimnazjum nr 1 na rogu ulic Sienkiewicza i Hożej. Drewniana, początkowo niewielka cerkiew (mogąca pomieścić zaledwie około pięćdziesieciu wiernych) pod wezwaniem Matki Boskiej (później przemianowana na Przemienienia Pańskiego, a następnie na Kazańskiej Ikony Matki Bożej) stała w tym miejscu nieprzerwanie, choć kilkukrotnie była remontowana czy przebudowywana, od 1569 roku do 1915 roku. W czasie wojny Niemcy przekształcili sporych już rozmiarów świątynię, bo mogącą zmieścić ponad czterystu wiernych, na kuźnię. Ostatecznie najstarsza augustowska cerkiew, opuszczona i mocno zdewastowana, została rozebrana rok przed wybuchem drugiej wojny światowej. A w 1941 roku wyrównano teren, nie pozostawiając śladu po górce cerkiewnej.

Historia drugiej prawosławnej świątyni w Augustowie sięga ostatnich dziesięcioleci XIX wieku i czasów rosyjskiego panowania. Rozwój miasta gubernialnego, jakim był Augustów, pociągał za sobą napływ ludności, w tym także wyznawców prawosławia. Dotychczasowa drewniana cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bozej nie wystarczała potrzebom rozwijajacej sie parafii. Nowa, murowana cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła stanęła w centrum miasta, na głównym placu Bazarnym (dziś park miejski na Rynku Zygmunta Augusta). Jej złota kopuła i dzwonnica nad wejściem wybijały sie ponad konary drzew. Wybudowana w trzy lata przez budowniczych z Górnego Śląska, wyświęcona w 1884 roku, mogła pomieścić ośmiuset wiernych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę świątynia została w 1921 roku zajęta pod kościół garnizonowy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. By zatrzeć czasy rosyjskiego panowania w Augustowie zostala w ciągu trzech dni 1926 roku rozebrana a cegłę wykorzystano do budowy Seminarium Nauczycielskiego. Namacalną pamiatką po świątyni jest biały budyneczek (w którym mieści się biuro podróży) na skraju parku miejskiego.

Trzecia augustowska prawosławna świątynia istnieje do dziś. Dawna cerkiew garnizonowa, świętego Mikołaja Cudotwórcy, skupiała stacjonujące za miastem wojsko rosyjskie. Po odzyskaniu niepodległości została adaptowana przez katolików i jest siedzibą parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Koszary. Bryła świątyni uległa przeobrażeniom – usunięto kopułę i dzwonnicę, dodano w zamian typową dla obrządku rzymsko-katolickiego wieżę.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot