• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 07 grudzień 2017 16:55

Wierszalin i samozwańczy prorok

Napisane przez EL
 Kadr z filmu dokumentalnego "Ostatni mieszkaniec stolicy świata" (2012) reż. Janusz Gawryluk Kadr z filmu dokumentalnego "Ostatni mieszkaniec stolicy świata" (2012) reż. Janusz Gawryluk

Nazywał się Eliasz Klimowicz. Urodził się i wychowywał w Grzybowszczyźnie między Gródkiem a Krynkami na Podlasiu. Chłopem był niepiśmiennym, wyznania prawosławnego, a pochodził z rodziny mieszanej katolicko – prawosławnej.


Pewnej nocy miał tajemniczy sen. By go wyjaśnić udał się do Kornsztadu, do ojca Joana. I tu otrzymał następujące wyjaśnienie: Bóg żąda od niego, by wybudował w swojej miejscowości cerkiew. Ojciec Joan dał mu też specjalne zaświadczenie, iż cerkiew, którą Eliasz ma wybudować jest wolą Boga samego. Miało to ułatwić Klimowiczowi zbiórkę pieniędzy na zbożny cel oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
Po dwuletniej (!) kweście udało się. Budowa ruszyła w 1904 roku. Niestety wybuch I wojny światowej uniemożliwił zakończenie dzieła. Pośród wojennej zawieruchy los rzucił Eliasza na bieżeństwo, w głąb Rosji.
Po wojnie, w 1919 roku udało mu się powrócić do rodzinnej wsi. Szybko jednak żona i córka opuściły go, prawdopodobnie dlatego, że sprzedał gospodarstwo, a pieniądze przeznaczył na budowę cerkwi właśnie. Udało mu się ukończyć ją w 1929 roku, między innymi dzięki licznym datkom, jakie na ten cel zbierało poszerzające się grono jego zwolenników. W roku ukończenia budowy cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela została również wyświęcona.
Do Klimowicza zaczęły ściągać tłumy pielgrzymów i ciekawskich z Podlasia, Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, Polesia oraz Wołynia. Przyciągały ich nie tylko opowieści o tym , jak to cerkiew sama rosła w czasie budowy, ale przede wszystkim charyzmatyczna postać samego Klimowicza. Już wtedy opowiadano o nim, że prorokuje i uzdrawia, do cerkwi przybywali grzesznicy po odpuszczenie grzechów, chorzy po uzdrowienie, a zdruzgotani życiem po nadzieję... Wierni przynosili ze sobą ofiary: zwoje białego płótna, obrusy, dywany, haftowane ręczniki, worki zboża, owce, kury, jajka, kiełbasę jak również pieniądze. Środki finansowe Klimowicz przeznaczał na upiększanie świątyni, montaż dzwonów, zakup nowych ikon, a także stał się znanym dobroczyńcą
Część ludzi uznała go za wcielenie biblijnego proroka Eliasza.
Duchowieństwu prawosławnemu coraz bardziej przeszkadzała postać Klimowicza – proroka Ilji – jak zwali go wierni.
Konflikt doprowadził w efekcie do rozłamu, a Prorok Ilja w rozgoryczeniu i czując się oszukany przez duchowieństwo prawosławne, sprzedał wybudowaną cerkiew katoliczce z Sokółki - Marii Soroczyńskiej.
Był to czas, kiedy Klimowicz dostrzegł w sobie Jezusa i uznał, że przyszedł na Ziemię, aby przeprowadzić ludzi do Królestwa Bożego. Pod koniec lat 30. XX w. osadę Wierszalin, którą ogłosił centrum świata. Tu właśnie po końcu świata, który zapowiadał Klimowicz, schronienie mieli znaleźć sprawiedliwi. Wkrótce powstały trzy budynki, a w Wierszalinie zaczęli osiedlać się zwolennicy Klimowicza. Wielu zerwało z poprzednim życiem, opuścili rodziny, sprzedali majątki...
Czas mijał, a zapowiedzi proroka nie spełniały się. To zaczęło w końcu w wiernych budzić wątpliwości, dystans i krąg wiernych tak jak wcześniej szybko narastał, tak teraz systematycznie topniał.
Jesienią 1939 roku gdy wybuchła wojna. Po wkroczeniu Armii Czerwonej nastąpił koniec działalności Ilji na Grzybowszczyźnie. On sam zaś zniknął w tajemniczych okolicznościach. Czy był to koniec świata? II wojnę właściwie można by tak nazwać... a Wierszalin, choć ziemią obiecaną się nie okazał, to dla wielu w ostatnich latach przed wojną właściwie nią się stał...

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot