• 1
  • 2
poniedziałek, 14 maj 2018 07:38

Znak Pamięci

Napisane przez Małgorzata Grzęda
uroczystości przy na grobie Westerplatczyka uroczystości przy na grobie Westerplatczyka

W tym roku przypada 20-ta rocznica nadania Szkole Podstawowej w Rutkach imienia Obrońców Westerplatte. Pragnąc uhonorować pamięć o swoim Patronie szkoła wystąpiła z inicjatywą pozostawienia Znaku Pamięci na grobie Westerplatczyka podporucznika Kazimierza Michałowskiego, oficera Wojska Polskiego, kawalera Orderu Virtuti Militari.

Jako młody człowiek walczył on w obronie skrawka polskiej ziemi w ciągu 7 pierwszych dni II wojny światowej pod dowództwem mjr Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Podczas wojny więziony w obozach jenieckich i obozach pracy powrócił do kraju w 1946 roku i tu aktywnie działał na rzecz zachowania pamięci o żołnierzach polskich – bohaterach walki o wolną i niepodległą Ojczyznę. Pochodzący z położonej niedaleko Białegostoku wsi Łubniki, zmarły w 1994 roku bohater walk obronnych na Westerplatte został pochowany na cmentarzu w Zabłudowie.

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, jako członek Klubu Szkół Westerplatte, posiada przywilej pozostawiania Znaku Pamięci na grobach Westerplatczyków, dając świadectwo szacunku i żywego wspomnienia o ich wielkiej, patriotycznej ofierze. Znak Pamięci - mosiężny krzyż z napisem ,,Westerplatte 1 IX – 7 IX 1939” to miniaturowy odlew krzyża wzorowanego na pomnikach żołnierzy poległych i pochowanych na Westerplatte. 22 kwietnia 2018 r. w Kościele Rzymskokatolickim Pw. Apostołów św. Piotra i Pawła w Zabłudowie Mszą świętą celebrowana przez proboszcza ks. Ryszarda Falkowskiego rozpoczęła się uroczystość pozostawienia Znaku Pamięci na grobie ppor. K. Michałowskiego, przygotowane we współpracy z jego córkami i ich rodzinami, proboszczem Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie, ks. Januszem Mroczkowskim, Wójtem Gminy Augustów Zbigniewem Buksińskim oraz przedstawicielami władz Gminy Zabłudów. Obecni na uroczystości byli przedstawiciele władz gminy Augustów: pani Zuzanna Rogucka, inspektor ds. oświaty, pan Tadeusz Wierzbicki, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół gm. Augustów oraz pan Marek Sujata, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, a także burmistrz miasta Zabłudów dr Adam Tomanek.

Zebrani mogli bliżej poznać rys losów wojennych i powojennych ppor. Michałowskiego. Po Mszy świętej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach zaprezentowali piękny montaż słowno-muzyczny poświęcony Westerplatczykom dla uczczenia ich bohaterstwa i honoru, przygotowany pod kierunkiem pani Małgorzaty Grzędy oraz pani Aliny Kotarskiej. Po poruszającej części artystycznej pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Rutkach Bogusława Grądzka, dziękując za współorganizację uroczystości, wręczyła pamiątkową tablicę poświęconą pamięci zmarłego Westerplatczyka Kazimierza Michałowskiego na ręce jego córek. Zebrani udali się następnie na cmentarz parafialny w Zabłudowie, gdzie w asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach dokonano uroczystego odsłonięcia Znaku Pamięci i poświęcenia go przez ks. Janusza Mroczkowskiego, który skierował do zebranych piękne słowa o wadze miłości Ojczyzny i czci Jej bohaterów. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Zabłudowie oraz przedstawiciele drużyny harcerskiej.

Inicjatywa Szkoły w Rutkach spotkała się w ogromnym wsparciem Rodziców uczniów, których przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości, lokalnych władz obu gmin i grona pedagogicznego. Nie tylko okazano szacunek Patronom szkoły, ale nawiązano kontakt z ich żyjącymi bliskimi, pogłębiając wiedzę o bohaterach Westerplatte i dając młodemu pokoleniu okazję do uczczenia ich pamięci w piękny i osobisty sposób.

Gruby Benek