• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 07 listopad 2019 11:59

„Tożsamość Polaka”

Napisała
„Tożsamość Polaka” SP w Augustowie/ ZSO

4 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej „Tożsamość Polaka” pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego.

 

VIII edycja poprzez myśl przewodnią i motto z dramatu „Wesele” Wyspiańskiego dawała uczestnikom olbrzymią możliwość doboru repertuaru. Stąd zarówno wśród prac literackich, jak i w konkursie żywego słowa znalazły się teksty o różnorodnym nastroju i poetyce, które pozwoliły poszerzyć lub odkryć na nowo znaczenie słowa „Ojczyzna”.

Zmaganiom konkursowym towarzyszyło interesujące spotkanie z Janiną Osewską – absolwentką I LO w Augustowie, wielokrotnie nagradzaną poetką, która odwołując się do własnych doświadczeń i twórczości, podzieliła się refleksją na temat, czym jest tożsamość narodu.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach. W ramach twórczości literackiej uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Anonimowe prace oceniało niezależne jury w składzie: Ewa Chodacz, Aleksandra Szczerba, Paweł Leszkowicz i Jan Saczko. Na konkurs napłynęło 18 prac. I miejsce zdobyła uczennica II LO w Augustowie, II miejsce oraz dwa III miejsca uzyskały uczennice I LO w Augustowie. Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia.

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja złożona z pasjonatów sztuki teatru, aktorów teatrów amatorskich, w składzie: Agata Konkiel, Aleksandra Szczerba, Konrad Milanowski.

Zadaniem uczestników była recytacja indywidualna lub zbiorowa z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw scenicznych. Uczniowie wybierali do prezentacji teksty lub ich fragmenty powiązane z tegorocznym hasłem i mottem konkursu. Jury po burzliwej dyskusji zdecydowało się przyznać nagrody następującym uczestnikom: I miejsce uczennicom II LO w Augustowie,

II miejsce uczniowi ACE oraz uczniowi I LO, III miejsce uzyskała uczennica ACE.

Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia. Imprezie towarzyszyła część artystyczna, na którą złożyły się piosenki przygotowane przez członków teatru Res Humanae oraz nagrodzone wiersze młodych twórców.

W przygotowanie uczestników konkursu byli zaangażowani następujący nauczyciele: Bożena Bendig, Tomasz Choroszewski, Grzegorz Gołaszewski, Elżbieta Klekotko, Dorota Prokop oraz Dorota Sikora.

Konkurs pobudził do inicjatyw artystycznych ponad 40 uczestników. Nagrody, które ufundowały Starostwo Powiatowe w Augustowie oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, wręczyli najlepszym reprezentanci jury oraz dyrektor szkoły Anna Sus-Cilulko. Jedną z nagród głównych – album fotografii swojego autorstwa – ofiarowała także pani Janina Osewska.

Organizatorkami zmagań konkursowych były panie Bożena Bendig i Elżbieta Klekotko, reprezentujące gospodarzy, czyli I LO imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Konkurs prowadziły uczennice Liceum. O oprawę artystyczną zadbała Urszula Dębiec-Grochowska.

Organizatorzy zapraszają za rok na kolejne spotkanie patriotyczne w ramach konkursu „Tożsamość Polaka”.

A to Polska właśnie.
Stanisław Wyspiański

SP w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot