• 1
  • 2
  • 3
  • 4
czwartek, 07 listopad 2019 11:59

„Tożsamość Polaka”

Napisała
„Tożsamość Polaka” SP w Augustowie/ ZSO

4 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej „Tożsamość Polaka” pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego.

 

VIII edycja poprzez myśl przewodnią i motto z dramatu „Wesele” Wyspiańskiego dawała uczestnikom olbrzymią możliwość doboru repertuaru. Stąd zarówno wśród prac literackich, jak i w konkursie żywego słowa znalazły się teksty o różnorodnym nastroju i poetyce, które pozwoliły poszerzyć lub odkryć na nowo znaczenie słowa „Ojczyzna”.

Zmaganiom konkursowym towarzyszyło interesujące spotkanie z Janiną Osewską – absolwentką I LO w Augustowie, wielokrotnie nagradzaną poetką, która odwołując się do własnych doświadczeń i twórczości, podzieliła się refleksją na temat, czym jest tożsamość narodu.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach. W ramach twórczości literackiej uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Anonimowe prace oceniało niezależne jury w składzie: Ewa Chodacz, Aleksandra Szczerba, Paweł Leszkowicz i Jan Saczko. Na konkurs napłynęło 18 prac. I miejsce zdobyła uczennica II LO w Augustowie, II miejsce oraz dwa III miejsca uzyskały uczennice I LO w Augustowie. Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia.

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja złożona z pasjonatów sztuki teatru, aktorów teatrów amatorskich, w składzie: Agata Konkiel, Aleksandra Szczerba, Konrad Milanowski.

Zadaniem uczestników była recytacja indywidualna lub zbiorowa z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw scenicznych. Uczniowie wybierali do prezentacji teksty lub ich fragmenty powiązane z tegorocznym hasłem i mottem konkursu. Jury po burzliwej dyskusji zdecydowało się przyznać nagrody następującym uczestnikom: I miejsce uczennicom II LO w Augustowie,

II miejsce uczniowi ACE oraz uczniowi I LO, III miejsce uzyskała uczennica ACE.

Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia. Imprezie towarzyszyła część artystyczna, na którą złożyły się piosenki przygotowane przez członków teatru Res Humanae oraz nagrodzone wiersze młodych twórców.

W przygotowanie uczestników konkursu byli zaangażowani następujący nauczyciele: Bożena Bendig, Tomasz Choroszewski, Grzegorz Gołaszewski, Elżbieta Klekotko, Dorota Prokop oraz Dorota Sikora.

Konkurs pobudził do inicjatyw artystycznych ponad 40 uczestników. Nagrody, które ufundowały Starostwo Powiatowe w Augustowie oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, wręczyli najlepszym reprezentanci jury oraz dyrektor szkoły Anna Sus-Cilulko. Jedną z nagród głównych – album fotografii swojego autorstwa – ofiarowała także pani Janina Osewska.

Organizatorkami zmagań konkursowych były panie Bożena Bendig i Elżbieta Klekotko, reprezentujące gospodarzy, czyli I LO imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Konkurs prowadziły uczennice Liceum. O oprawę artystyczną zadbała Urszula Dębiec-Grochowska.

Organizatorzy zapraszają za rok na kolejne spotkanie patriotyczne w ramach konkursu „Tożsamość Polaka”.

A to Polska właśnie.
Stanisław Wyspiański

SP w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

August
McDonald's
Foto Bajka - Lustra
Opał klasy PREMIUM
DANBUS