• 1
  • 2
sobota, 23 maj 2020 19:12

Podlaskie sploty - nowy projekt Podlaskiego Instytutu Kultury

Napisane przez AK

W tym roku, w ramach „Podlaskich splotów”, zostaną zorganizowane cztery warsztaty tkackie oraz Festiwal Tkactwa pod hasłem „Ofensywa splotów”. Festiwal będzie składał się z wystaw tkactwa ludowego i współczesnego inspirowanego tkactwem tradycyjnym, spektaklu dla dzieci, przeglądu filmów o tkactwie, zorganizowany też zostanie piknik tkacki, składający się z pokazów, kiermaszu, warsztatów tkackich oraz działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej. Można już zgłaszać swój udział.

 

 Zainteresowanie tematem wśród mieszkańców jest coraz większe, dlatego Instytut kontynuuje dotychczasowe działania, zmierzające do zachowania i popularyzacji tkactwa – sztuki ludowej o wielkich walorach artystycznych, tak cennej dla lokalnej tradycji. 

- Tegoroczny projekt „Podlaskie sploty” zapowiada się bardzo ciekawie – opowiada Krystyna Kunicka, koordynator projektu. – Zorganizujemy cztery warsztaty tkackie oraz Festiwal Tkactwa pod hasłem „Ofensywa splotów”. Festiwal przygotowaliśmy z rozmachem. Będą wystawy, spektakl dla dzieci, przegląd filmów o tkactwie. Do tego, o ile sytuacja w kraju pozwoli, planujemy piknik tkacki, kiermasz i wiele działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej.
PIK planuje również wydanie albumu zawierającego fotografie prac tkaczek zamieszkałych w województwie podlaskim, a także zrealizowanie krótkich felietonów filmowych z pracowni tkackich mieszczących się na szlaku „Kraina wątku i osnowy”. 
Podlaska tkanina jest już rozpoznawalną w kraju i za granicą marką. Teraz najważniejsze to znaleźć tych, którzy to tradycyjne rzemiosło pokochają, nauczą się go i będą je popularyzować.
 
Projekt „Podlaskie sploty” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
 

źródło: Podlaski Instytut Kultury/ Wrota Podlasia
oprac. Aneta Kursa
 

Gruby Benek