• 1
  • 2
czwartek, 12 listopad 2015 21:00

Msza na organy i skrzypce

Napisał

Końcowym akcentem a zarazem dopełnieniem uroczystości niepodległościowych był występ, którego nie powstydziłyby się wielkie sale koncertowe. W kościele na Wypustach o godz. 19.00 wybrzmiała "Wielka Msza Jana Pawła II" w wykonaniu Adama Lulka (skrzypce), Grażyny Zielińskiej (sopran) i Wacława Golonki (organy).

Adam Lulek, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Kai Danczowskiej i prof. Wiesława Kwaśnego, jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów Koncertował m.in. w Słowenii, Szwajcarii, we Włoszech oraz w sali Wiener Musikverein. Również w Krakowie wykształcenie zdobywał organista, doktor habilitowany Wacław Golonka. Laureat konkursów organowych w Pradze, Norymberdze i Preotorii, nagrywający m.in. dla czeskich, austriackich niemieckich i holenderskich rozgłośni radiowych. Występował w salach koncertowych i katedrach Europy, a także w Azji. RPA czy Republice Południowej Afryki. Grażyna Zielińska, Austriaczka polskiego pochodzenia, zdobywczyni 1. Nagrody za rok 2001 w dziedzinie kultury przyznanej przez Republikę Austrii, śpiewała w salach całego świata. Nagrywa dla radia i telewizji. Do wykonania partii sopranowej "Wielkiej Mszy Jana Pawła II" została wybrana w 2004 roku przez Międzynarodowe Consortium w Rzymie.

Jak podaje sama artystka, powstała w 2004 roku Msza Geralda Spitznera była wykonana dziesiątki razy w całej Europie, gdzie patronowali jej wybitni przedstawiciele władz państwowych i kościoła min. jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Kultury w Czechach Daniel Herman. Jej wyjątkowość polega na tym, że obok ustalonych typowych dla Mszy części (Kyrie, Gloria, Credo), w pełni po raz pierwszy skomponowano także inne elementy (Intoitus, Offertorium, Communio), włączajac zawarte w muzyce obrazy z życia Ojca Św. Jana Pawła II. Jako ciekawostkę dodać można, że została wzięta do archiwum zbiorow muzycznych Watykanu.

Ze względu na koszty, w Augustowie zaprezentowano ją w małym składzie: sopran, skrzypce, organy, ale była także wykonywana przez chór, solistów i orkiestrę. Podobno w obu wersjach brzmi jednak równie pięknie.

Zarówno ranga artystów jak i sam muzyczny repertuar stworzyły niepowtarzalny klimat listopadowego wieczoru. Choć występujące na kościelnym chórze trio można było śledzić na zamontowanych po obu stronach ołtarza ekranach, uwagę słuchaczy przykuły napełniające świątynię dźwięki. Połączenie tonu organów z linią melodyczną na skrzypcach i operowym głosem śpiewaczki zapewniły zebranym autentyczne chwile skupienia i refleksji właściwe dla tego rodzaju sztuki. Dowodem gromkie brawa, które zabrzmiały w ciszy kościoła po skończonym koncercie.

‒ Chciałam podziękować państwu za przybycie w tak wielkim dla narodu polskiego dniu ‒ pożegnała zebranych Grażyna Zielińska, życząc, by w ich domach zapanowała miłość i przebaczenie.

Gratulacje artystom złożyli również organizatorzy występu oraz burmistrz miasta, Wojciech Walulik, podkreślając znaczenie dobiegającej końca rocznicy. Jednak tym razem to nie ona zadecydowała o szczególnej atmosferze wydarzenia.

Gruby Benek