• 1
  • 2
piątek, 18 marzec 2016 10:36

Zagrali dla niepełnosprawnych

Napisane przez AMK

Integracja i nauka wrażliwości – to główne cele koncertów przygotowywanych przez społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie dla osób niepełnosprawnych. Tegoroczny z dnia 17 marca po raz kolejny dowiódł, że wspólne obcowanie z muzyką poważną jest potrzebne i przynosi wiele korzyści zarówno odbiorcom, jak i wykonawcom.

Ci pierwsi rozwijają swoją wrażliwość muzyczną, doskonalą umiejętność znalezienia się w różnych środowiskach, uczą się odbioru kultury, wyrażania swoich odczuć, poznają nowe dźwięki i instrumenty. Przeżywane emocje przelewają potem na papier (w ramach regionalnego konkursu plastycznego "Inspiracje muzyczne" organizowanego, podobnie jak koncerty, przez PSM w Augustowie). Dla młodych muzyków udział w koncercie stanowi zaś okazję do przełamania tremy poprzez występ przed szerszą publicznością, która jest w dodatku bardzo szczera w ocenie, a przede wszystkim pozwala kształtować życzliwą i taktowną postawę wobec odmienności innych osób, rozwijać empatię i wyczulenie na potrzeby drugiego człowieka. Jak przyznała inicjatorka tego typu spotkań, nauczycielka w PSM, Bożenna Szumska Niewiadomska, obie grupy – środowisko osób zdrowych i osób niepełnosprawnych – są zadowolone z takiej formy kontaktów i wzajemnie się od siebie uczą.

– Nasi uczniowie czekają na te koncerty – mówi z kolei Bożenna Łukaszewicz, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. – W bardzo przyjazny sposób odbierają fakt, że ich koledzy i koleżanki ze szkoły muzycznej występują specjalnie dla nich. Czują się tym dowartościowani. Dowartościowuje ich też samo uczestnictwo w koncercie. Wyjście na koncert to dla nich sporo emocji. To wydarzenie. Tak jak dla dorosłego wyjazd do filharmonii czy opery – dodaje, podkreślając, że trwająca od lat współpraca z PSM jest nieoceniona.

Za bardzo dobrą inicjatywę uznaje także zrodzony na bazie koncertów pomysł na konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych. W tym roku odbędzie się już jego siódma edycja. Finał planowany jest na 30 maja. A że w międzyczasie zorganizowany ma być jeszcze jeden koncert, jest jeszcze szansa zainspirować się muzycznie.

Gruby Benek