Wydrukuj tę stronę
czwartek, 21 kwiecień 2016 12:28

Zagrać Brzechwę

Napisane przez RED

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie APK w związku z 50. rocznicą śmierci Jana Brzechwy, która przypada w 2016 roku, organizuje przegląd teatralny "Mała scena Jana Brzechwy". Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych.

Cele konkursu:

 • przybliżenie uczestnikom osoby i twórczości Jana Brzechwy,
 • propagowanie wartości moralnych ukazanych w utworach Brzechwy adresowanych do najmłodszych,
 • rozwijanie wśród dzieci zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, integrację, współpracę, dobrą komunikację,
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi w formie teatralnej.

Warunki uczestnictwa:

 1. Zadaniem uczniów jest przygotowanie inscenizacji wybranego utworu Jana Brzechwy.
 2. Czas trwania spektaklu – maksymalnie 15 minut.
 3. Grupa teatralna – nie więcej niż 7 osób.
 4. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygotowane we własnym zakresie.
 5. Forma teatralna – dowolna: inscenizacja, teatrzyk kukiełkowy, pantomima itp.
 6. Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia
 7. Termin zgłoszeń: do 10 maja 2016r.
 8. Prezentacja zgłoszonych do Przeglądu grup teatralnych nastąpi w maju.
 9. O terminie i miejscu Przeglądu szkoły zostaną powiadomione.

Przewidziane są nagrody oraz dyplomy pamiątkowe dla uczestników. Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece dla Dzieci lub pod nr tel. 87 643 39 22.

Źródło: biblioteka.augustow.pl