• 1
  • 2
  • 3
środa, 03 sierpień 2016 10:30

Piękne Podlasie w fotografii

Napisane przez RED

Przez cały sierpień na Rynku Zygmunta Augusta można podziwiać plenerową wystawę fotograficzną zatytułowaną „Śladami zapomnianego Podlasia - nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń”. Na pięćdziesięciu zdjęciach uwieczniono charakterystyczną dla naszego regionu wiejską architekturę drewnianą (sakralną i świecką).

Autorami niezwykłych fotografii są białostoczanie, Maciej Nowakowski i Piotr Filipik – założyciele Fundacji Zapomniane Podlasie. Skupiają się na ukazaniu niezwykłych lecz zapomnianych miejsc w naszym pięknym regionie.

Pomysł samej wystawy narodził się podczas wiejskich wędrówek po Podlasiu. Autorzy zdjęć "spotkali na swojej drodze wiele pięknych, ulegających degradacji zabytków, także ich życzliwych gospodarzy. Uświadomiło im to, jak mało wiemy o bogactwie kulturowym i religijnym Podlasia, które ulega powolnemu zapomnieniu. Chcąc temu zapobiec podjęli się misji ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i piękna drewnianej architektury Podlasia, bowiem tylko religia, język i obyczaje mogą pozwolić na zachowanie tożsamości obecnych i przyszłych pokoleń".

Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie niepowtarzalnej mozaiki etniczno-religijnej regionu, skłonienie do refleksji i przyczynienie się do wzmocnienia poczucia tożsamości oraz więzi emocjonalnych mieszkańców regionu z jego dziedzictwem kulturowym. Ponadto powinno stać się inspiracją do dalszych działań w kierunku rewitalizacji społecznej zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich w oparciu o istniejący potencjał kulturowy i społeczny.

Wystawę zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Fundacja Zapomniane Podlasie przy współpracy z Augustowskimi Placówkami Kultury.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot