Wydrukuj tę stronę
niedziela, 02 październik 2016 19:59

Anna

Napisane przez RED

W tym roku mija 50 rocznica śmierci najwybitniejszej poetki rosyjskiej ubiegłego wieku – Anny Achmatowej. Na tę okoliczność Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie we współpracy z Fundacją Mniejszości Narodowych „Rusicz” ogłasza konkurs recytatorski poezji Anny Achmatowej w oryginale.

Cele konkursu:

-ukierunkowanie zainteresowań młodzieży na literaturę rosyjską oraz postać i twórczość Anny Achmatowej,
-popularyzacja poezji rosyjskiej,
-zaszczepienie w młodzieży wrażliwości na walory literatury rosyjską,
-promocja języka rosyjskiego jako obcego,
-integracja augustowskiej młodzieży,
-krzewienie ducha zdrowej rywalizacji i zasad współdziałania.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Augustowa i Powiatu Augustowskiego.
2. Każda placówka typuje 3 osoby.
3. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć do 17 października b.r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoża 7.

Przebieg konkursu:


1. Konkurs odbędzie się 28 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie.
2. Każdy uczestnik recytuje jeden utwór w oryginale.
3. Recytacje będzie poddane ocenie jury powołanego przez organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Więcej informacji pod numerem telefonu 87 643 39 22

Źródło: biblioteka.augustow.pl  Zdjęcie: Wikimedia Commons