Wydrukuj tę stronę
niedziela, 23 październik 2016 19:41

"Liść Dębu"

Napisane przez RED

Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie oraz Augustowski Klub Literacki ogłaszają XXXI Augustowski Konkurs Literacki o "Liść Dębu".

REGULAMIN
o Konkurs jest imprezą otwartą dla twórców nieprofesjonalnych.
o W konkursie nie mogą brać udziału zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach
twórczych.
o Na konkurs należy nadesłać własne utwory, nigdzie niepublikowane
i nienagradzane.
o W konkursie może wziąć udział każdy, kto nadeśle na adres organizatora 1 wiersz
lub opowiadanie o tematyce dowolnej (do 2 stron) w jednym egzemplarzu,
opatrzonym godłem (pseudonimem).
o Nie używać symboli graficznych.
o Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem,
zawierającą dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon.
o Prace konkursowe będą oceniane według kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie i dorośli.
W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia


TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA DNIA 30.XII.2016r.
Prace prosimy nadsyłać na adres:
Osiedlowy Dom Kultury
Ul. Hoża 2A
16-300 Augustów
z dopiskiem: „KONKURS”

Informacja: ODK ul. Hoża 2A
Tel: 87 643 52 83
w godz. 13:00 – 21:00 (w dni robocze)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY