• 1
  • 2
  • 3
  • 4
sobota, 05 październik 2019 18:39

Granty na Augustowskie Projekty Edukacyjne

Napisała

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza nauczycieli augustowskich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto do składania wniosków o przyznanie grantów na realizację Augustowskich Projektów Edukacyjnych w 2019 r.

 

W celu wspierania rozwoju edukacji w Mieście Augustów Burmistrz Miasta Augustowa ustanawia granty na realizację projektów edukacyjnych, których celem jest:

wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny,
inspirowanie szkół do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej,
inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje oraz druki na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta ul. 3 Maja 60, do dnia 16 października 2019 r.

Projekt ma charakter pilotażowy i w przypadku powodzenia będzie kontynuowany w przyszłym roku.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania na: Projekty Edukacyjne

UM

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

McDonald's
August
Foto Bajka - Lustra
Opał klasy PREMIUM
Zakład stolarski

Najnowsze komentarze