• 1
  • 2
  • 3
sobota, 05 październik 2019 18:39

Granty na Augustowskie Projekty Edukacyjne

Napisała

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza nauczycieli augustowskich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto do składania wniosków o przyznanie grantów na realizację Augustowskich Projektów Edukacyjnych w 2019 r.

 

W celu wspierania rozwoju edukacji w Mieście Augustów Burmistrz Miasta Augustowa ustanawia granty na realizację projektów edukacyjnych, których celem jest:

wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny,
inspirowanie szkół do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej,
inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje oraz druki na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta ul. 3 Maja 60, do dnia 16 października 2019 r.

Projekt ma charakter pilotażowy i w przypadku powodzenia będzie kontynuowany w przyszłym roku.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania na: Projekty Edukacyjne

UM

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.