• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 21 grudzień 2015 20:25

We własnych rękach

Napisał

Od 01.01.2016 r. jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie, decyzją władz powiatowych i miejskich, będzie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie. ‒ WTZ dotychczas funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ‒ wyjaśnia Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ‒ Małgorzata Jarmoszko.

 

Podobna praktyka nie jest czymś nowym, bowiem większość tego typu placówek na terenie Polski jest prowadzona przez organizacje pozarządowe. Choć trzeba przyznać, że te nieliczne, jak np. w Olecku, które działają przy jednostkach samorządu terytorialnego, funkcjonują bardzo dobrze.

Pismo z dnia 12 lutego, wystosowane do burmistrza ze Starostwa Powiatowego, o zmianę organu prowadzącego zdecydowało o konkretnych zmianach. – Jesteśmy w 90 % finansowani ze środków PFRON i w 10 % ze środków powiatowych. Dopuszczalne są też środki finansowe pozyskiwane z innych źródeł. Od MOPS w Augustowie mieliśmy różnorodną pomoc, w tym księgową i kadrową – precyzuje Małgorzata Jarmoszko. Ze wspomnianego pisma Zarządu Powiatu wynika, że MOPS jako jednostka budżetowa nie może otrzymywać dotacji z powiatu. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30.06.2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Wynika z tego jednoznacznie, że nie może ona otrzymywać bezpośrednio dotacji, lecz tylko środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wydatki. Jak wyjaśnia nasza rozmówczyni, właśnie dlatego Zarząd Powiatu uważał, że niezbędna jest zmiana organu prowadzącego WTZ na podmiot, który będzie miał taką możliwość. Roli jednostki prowadzącej WTZ podjęło się Stowarzyszenie, którego członkami są rodzice uczestników i to oni na walnym zebraniu podjęli wspólną decyzję.

– Dla Stowarzyszenia pociąga ona poważne zmiany, ale uspokaja nas fakt, że tak jest prawie wszędzie w Polsce. ‒ WTZ-ty są prowadzone przez organizacje pozarządowe, np. w Sejnach, w Suwałkach, Dąbrowie Białostockiej. Niejednokrotnie Stowarzyszenie od początku swojego istnienia wspierało i ratowało WTZ – mówi. – Być może część osób czuje pewien żal, ponieważ nasze funkcjonowanie w strukturach augustowskiego MOPS-u dobiega końca, jednak mam nadzieję, że będzie dobrze, a zmiana nie wpłynie na dalsze działanie warsztatu i pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Liczymy na owocną współpracę z powiatem, wierząc, że jak zawsze będzie stał na straży prawidłowego przekazywania środków finansowych i zadba o potrzeby tej grupy mieszkańców. Jak zapewnił nas Skarbnik powiatu – pan Mirosław Krakowski w projekcie budżetu powiatu na 2016 rok została ujęta pełna kwota dofinansowania WTZ – dodaje.

‒ Stowarzyszenie, w wyniku planowanego przejęcia funkcji jednostki prowadzącej, zmieniło nazwę. W związku z podjęciem przez nie nowych zadań prosi o przekazywanie organizacji 1% podatku. Wypełniając PIT należy wpisać naszą nową nazwę "Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie". Numer KRS- 0000068516 nie uległ zmianie.

Więcej w tej kategorii: « Mikołaj w naleśnikarni Mamy zimę! »

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot