• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 15 marzec 2016 17:34

Genealogia rodzinna dla początkujących

Napisane przez IT

Poszukiwanie korzeni rodzinnych stało się w ostatnim czasie dość popularne. Coraz więcej osób interesuje się historią swojej rodziny. Szuka odpowiedzi na pytania „kim jestem ?”, „skąd pochodzę ?”. Pragnie zachować pamięć o przodkach dla siebie i przyszłych pokoleń.

Jak rozpocząć przygodę z genealogią? Na początek najlepiej zebrać wszelkie informacje od żyjących krewnych, przejrzeć stare dokumenty rodzinne. Rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, ciocie i wujkowie posiadają z pewnością cenne wspomnienia. Warto jest też wybrać się na cmentarz, odnaleźć groby przodków. Zebrane od najbliższej rodziny informacje będą punktem zaczepienia do dalszych poszukiwań. Należy notować źródło informacji aby wiedzieć skąd (z jakich dokumentów) lub od kogo (z przekazu ustnego) informacja pochodzi. Pamiętajmy, że historia rodziny to nie tylko daty i miejsca. To także wszystkie opowieści rodzinne, losy poszczególnych jej członków, wiadomości o tym jak żyli, gdzie mieszkali oraz pracowali.
Zgromadzone dane powinno się uporządkować sporządzając drzewo genealogiczne. Pomocą służą specjalistyczne płatne programy komputerowe lub darmowe w internecie. Dalsze poszukiwania można prowadzić w lokalnych instytucjach - urzędach stanu cywilnego, parafiach, archiwach państwowych i kościelnych. Można także, nie wychodząc z domu, odwiedzić dostępne w internecie bazy danych zawierające indeksy metrykalne, grupy dyskusyjne, serwisy genealogiczne.
Niezastąpionym źródłem informacji dla mieszkańców naszego regionu jest praca Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego, który za cel obrał sobie odczytanie, przepisanie i zindeksowanie w dostępnej każdemu formie, najstarszych zasobów metrykalnych okolicznych parafii. Materiał do badań pozyskiwany jest z archiwów państwowych i parafialnych. Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów – udało się zindeksować zasoby metrykalne nie tylko parafii Jaminy, ale także Krasnybór i Sztabin. Trwają prace nad parafiami: Lipsk, Bargłów Kościelny i Augustów. Trzonem zespołu jest praca wielu wolontariuszy, działających społecznie-pro publico bono. Opracowany materiał udostępniany jest bezpłatnie i nieograniczonemu gronu odbiorców na stronie Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego www.facebook.com/Jaminski.Zespol.Indeksacyjny/. Indeksy dostępne są też na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego pod adresem www. geneteka.genealodzy.pl
Odkrywanie korzeni swojej rodziny może stać się wielką przygodą na długie lata. Zachęcamy do podjęcia tego trudu.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot