Wydrukuj tę stronę
wtorek, 06 wrzesień 2016 14:57

O ścieżkę rowerową w mieście

Napisane przez IT

A dokładnie jej budowę na ulicy Rajgrodzkiej w kierunku Raczek pytała jedna z radnych na sierpniowej sesji Rady Miejskiej. „Na dzień dzisiejszy takich zapewnień złożyć nie możemy” - usłyszeli radni od władz miasta. Szczególnie w świetle sierpniowych wypadków z udziałem rowerzystów na tej drodze konieczność istnienia tam nowej ścieżki dla rowerów nie podlega zastanowieniu.

Temat budowy ścieżki rowerowej na ulicy Rajgrodzkiej prowadzącej do dzielnicy Ślepsk poruszyła radna Magdalena Śleszyńska. Przypomniała, że jakiś czas temu składała prośbę o wystosowanie pisma w tej sprawie. Na interpelację radnej odpowiedział kierownik wydziału inwestycji, Józef Górski, wskazując, że rzeczywiście ulica Rajgrodzka na odcinku od ulicy Raczkowskiej nie jest wyposażona w ścieżkę rowerową. Jest to droga wojewódzka i w związku z powyższym zadanie w zakresie budowy ścieżki rowerowej leży po stronie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. - Tak wygląda sytuacja pod względem prawnym – zakończył wypowiedź.

Radna odpowiedziała, że wie jaki jest stan prawny tej ulicy. Nawiązała do wcześniejszych rozmów, kiedy to wiceburmistrz zgłaszał, że razem z planowaną budową ścieżki rowerowej do Studzienicznej, (która też jest budowana wzdłuż ulicy nie podlegającej pod zarząd miasta) będą prowadzone rozmowy by przy ulicy Rajgrodzkiej powstała także ścieżka. - Mieszkańcy też zgłaszali, by lobbować na rzecz tego pomysłu. Czy ktoś wysłał takie pismo, żebyśmy chcieli? - zapytała urzędników.

Odnosząc się do kwestii drogi do Studzienicznej głos zabrał burmistrz, Wojciech Walulik. Wyjaśnił, że w przypadku ścieżki do Studzienicznej to wykonawcą prac będzie GDDKiA. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku. Dodał, że rzeczywiście jest potrzeba lobbowania i w kwestii ulicy Rajgrodzkiej. – Mamy swego radnego wojewódzkiego, pana Bogdana Dyjuka. Myślę, że to jest właściwy adresat. Po czym dodał: – To są gestie zarządcy drogi, nie mojej. Nie mniej jednak tutaj też będziemy podejmować prace tak jak w przypadku drogi do Studzienicznej. Być może uda nam się przekonać władze wojewódzkie by taka ścieżka powstała.

Radna Śleszyńska przypomniała magistratowi, że ten temat był poruszany na jednej z komisji rozwoju, na której obecni byli mieszkańcy dzielnicy Ślepsk. I to od mieszkańców tego nowego osiedla, które kontakt z miastem ma tylko poprzez wąską drogę asfaltową, była także ta prośba. I przywołała, ku przestrodze i uwadze, dwa wypadki z udziałem rowerzystów, które miały miejsce w sierpniu na tym odcinku drogi.

O złożoności sytuacji (i może trzeba było od tego zacząć całą dyskusję) powiedział wiceburmistrz, Mirosław Karolczuk. – Mamy, właściwie oficjalną, informację, że zarząd województwa zamierza przekazać ten odcinek drogi powiatowi augustowskiemu. Nie sądzę, żeby udało się w przededniu przekazania własności z poziomu województwa na poziom powiatu, namówić kogokolwiek na inwestycje przy tej drodze. Myślę, że trzeba poczekać na przekazanie a mamy je oficjalnie zapowiedziane. Wówczas gospodarzem tego terenu będzie powiat i dopiero tutaj będzie szansa na rozmowy. Po czym wskazał, że częściowo ta droga została po lewej stronie wyposażona w namiastkę czegoś co jest chodnikiem. – Ten pas asfaltu oddzielony od głównej drogi ja wiem, że nie spełnia oczekiwań rowerzystów, ale będziemy próbować i jaki będzie efekt to się okaże. Być może w przyszłości powstanie tu coś nowego. Na dzień dzisiejszy takich zapewnień złożyć nie możemy.

Nawiązując do wypowiedzi wiceburmistrza radny Jacek Truszkowski znalazł być może pomysł na to by ścieżka rowerowa powstała: – W takim razie jak będzie to już droga powiatowa to należy wystąpić z wnioskiem do powiatu, który odpowie standardowo, że miasto musi partycypować. I trzeba będzie partycypować w kosztach budowy tej ścieżki rowerowej. Miejmy nadzieję, że może dojdzie do realizacji.

Dyskusję zakończył radny Tomasz Bukłaho, zauważając (dopóki nie ma innego rozwiązania), że jeżdżąc pasem awaryjnym obwodówki można dojechać bezpiecznie zarówno do dzielnicy i do stoczni Ślepsk.