• 1
  • 2
poniedziałek, 12 grudzień 2016 10:59

Głosowanie trwa

Napisane przez IT

Jeszcze tylko przez tydzień wszyscy mieszkańcy Augustowa, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swój głos na jedno z proponowanych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Głosowanie zakończy się w poniedziałek 19 grudnia a wyniki zostaną ogłoszone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia. Do rozdysponowania jest 300 tysięcy złotych.

Pod głosowanie poddanych zostało 8 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców we wrześniu. Augustowianie wybierają jeden z nich i oddają swój głos elektronicznie (wymagany jest numer PESEL) za pośrednictwem strony www.zmieniamy.augustow.pl lub osobiście poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn wyborczych zlokalizowanych w:
- Urzędzie Miejskim ul. 3 Maja 60,
- Miejskim Domu Kultury Rynek Zygmunta Augusta 9,
- ATBS Kodrem ul. Komunalna 2,
- Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Hoża 7

W głosowaniu w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Augustowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania mają ukończony 16 rok życia. Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie jeden projekt.
W przypadku osób, które nie są zameldowane a są mieszkańcami Augustowa, istnieje możliwość oddania głosu jedynie po uprzednim złożeniu w Urzędzie Miejskim (pokój 29) oświadczenia o miejscu zamieszkania.

Zadania zgłoszone do Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017:
1. Bez progów i barier - biblioteka dostępna dla niepełnosprawnych
Zadanie zakłada modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w stanowiska ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz sprzęt pozwalający w pełni korzystać z biblioteki i jej zasobów osobom starszym, niedowidzącym i niewidomym, mającym kłopoty z narządem ruchu.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 29.862,00 zł

2. Augustów Miasto Przyjazne Motocyklom - Miejsce Obsługi Motocyklistów
Zadanie zakłada wykonanie: 2 wiat, miejsca na ognisko, 4 ławek, toalety, tablicy informacyjnej oraz mapy.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 35.000,00 zł
Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Za zgodą wnioskodawcy zostało zmienione miejsce realizacji zadania na działkę nr 778, zakres zadania obejmie wykonanie parkingu oraz dojazdu, montażu tablicy informacyjnej z mapą.

3. Bezpłatny internet w przestrzeni publicznej
Celem zadania jest udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom i turystom, przebywającym na terenie naszego miasta. Urządzenia Hot-Spot zainstalowane byłyby w dwóch lokalizacjach: budynek Centrum Informacji Turystycznej oraz budynek amfiteatru.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 25.000,00 zł
Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zgłoszone zadanie nie obejmowało kosztu zgłoszenia wniosku do UKE.

4. Wieża dla jerzyków
Zadanie polega na wykonaniu wieży lęgowej dla ptaków - jerzyków w wyznaczonym punkcie miasta. Pojedynczy jerzyk chwyta około 10 tys. komarów, meszek i innych owadów latających dziennie. Jerzyki – gnieżdżące się licznie w wieży będą chronić mieszkańców przed uciążliwymi owadami latającymi w okresie letnim.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 49.800,00 zł
Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zakładane zadanie dotyczy wieży bez instalacji fotowoltaicznej.

5. Plac Zabaw - Złota Rybka
Zadanie zakłada powstanie przy amfiteatrze nowoczesnego placu zabaw z poliuretanową nawierzchnią wraz z ogrodzeniem. Wyposażeniem placu zabaw byłyby: karuzela, huśtawka, zjeżdżalnie, mini park rozrywki.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 280.000,00 zł

6. Lodowisko miejskie
Zadanie polega na zakupie sztucznego lodowiska z niezbędnym osprzętem, które byłoby rozkładane i użytkowane w okresie zimowym.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 299.825,80 zł

7. Zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń na ulicy Rybackiej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Zadanie polega na zakupie i montażu 2 urządzeń do poprawy kondycji i wzmocnienia organizmu – usytuowane na świeżym powietrzu. Dostępność do urządzeń umożliwi ścieżka wykonana z kostki brukowej.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 19.908,37 zł

8. Miejsca łączące pokolenia
Zadanie polega na wybudowaniu wiaty z oraz montażu ławeczek i 2 stołów wyposażonych w szachownice i inne plansze do gier.
- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 17.050,00 zł

Szczegółowe informacje oraz wizualizacje projektów znajdują się na stronie www.zmieniamy.augustow.pl.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.