• 1
  • 2
  • 3
piątek, 10 marzec 2017 15:28

Ulica Glinki w Augustowie zmieni oblicze

Napisane przez IT

Nawierzchnia asfaltowa, chodniki i ścieżka rowerowa – tak będzie wyglądać ulica Glinki w Augustowie jeszcze w tym roku. Urząd Miejski rozpoczął przygotowania do tej ważnej i wyczekiwanej przez społeczność lokalną inwestycji drogowej. Właśnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Miasto Augustów rozpoczyna realizację projektu „Budowa ulicy Glinki w Augustowie”. Właśnie ogłosiło przetarg na tą inwestycję. Zainteresowane podmioty mają czas na złożenie swojej oferty do 24 marca. Jeśli w pierwszym postępowaniu zostanie wyłoniony wykonawca to prace w terenie rozpoczną się na wiosnę. A zakres prac jest szeroki. Obejmuje wszystkie roboty drogowe, czyli budowę jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 7 metrów, zjazdów indywidualnych na posesje z kostki betonowej brukowej, obustronnych chodników dla pieszych o szerokości 1,5 metra wyłożonych płytami betonowymi oraz ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m wyłożonej kostką betonową brukową. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z pompownią ścieków, przebudowana kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Pojawi się również nowe oświetlenie na dwóch ulicach: Glinki i Prostej.

Przewidywany koszt realizacji całej inwestycji to 5 427 915,05 zł. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane przy znacznym udziale środków zewnętrznych. Połowa kosztów zostanie pokryta z otrzymanego dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Współpartnerem samorządu miejskiego w budowie ulicy Glinki jest Powiat Augustowski, którego wkład wynosi 1 mln 784 tysięcy złotych. Pozostałe środki pokrywa Gmina Miasto Augustów.

Oczekiwany termin zakończenia robót jest przewidziany na koniec września bieżącego roku.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot