• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 07 maj 2018 09:36

Powiat augustowski się wyludnia

Napisane przez Anita Klebanowska
liczba mieszkańców powiatu augustowskiego liczba mieszkańców powiatu augustowskiego fot. pixabay.com

Według danych GUS większość gmin, dla których przewidywany jest duży spadek ludności (powyżej 10%) znajduje się na terenach tzw. „ściany wschodniej”. Szczególna koncentracja tego typu gmin ma miejsce w naszym województwie podlaskim, ponieważ stanowią one aż 44% gmin w województwie. W naszym powiecie również przewidziane są spadki, jednak nie tak poważne. Największy spadek ludności przewiduje się w Lipsku.

Należy pamiętać, że są to wyliczenia statystyczne. Życie pokaże, jak liczby przełożą się na rzeczywistość. W 2014 badania GUS wskazywały, że w 2050 roku powiat augustowski będzie miał 49 260 mieszkańców. Dla porównania w 2013 roku było nas 59 558. Jednak ze względu na dużą zmienność współczynników demograficznych, podjęto decyzję o skróceniu horyzontu prognozy do roku 2030 i wyliczono nowe dane.

Wyniki prognozy ludności w powiecie augustowskim dla poszczególnych gmin są następujące:

  • Augustów gm. miejska: 30 373 (2017) - 29 218 (2030);
  • Augustów gm. wiejska: 6 834 (2017) - 6 523 (2030);
  • Bargłów Kościelny: 5 662 (2017) - 5 178 (2030);
  • Lipsk: 5 320 (2017) - 4 539 (2030);
  • Nowinka: 2 920 (2017) - 2 894 (2030);
  • Płaska: 2 616 (2017) - 2 574 (2030);
  • Sztabin: 5 180 (2017) - 4 589 (2030).

Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030 wskazuje przede wszystkim na silny rozwój głównych aglomeracji miejskich wraz z przyległymi obszarami. Twórcy staystyk spodziewają się, że nadal będa powiekszać się obszary poszczególnych aglomeracji i gminy do nich przyległe. Będą one w dalszym ciągu przyciągać ludność z obszarów bardziej peryferyjnych. Powiat augustowski niestey nie przynależy do aglomeracji, jednakowoż nasze miasto, podobnie jak Suwałki, stale stara się o rozwój ekonomiczny. W 2019 roku GUS planuje opracować kolejną edycję prognoz ludności.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot