• 1
  • 2
  • 3
sobota, 12 maj 2018 10:38

Każdy z nas ma swoje Westerplatte

Napisane przez Emilia Paliwoda-Burak
20-lecie nadania imienia SP im. Obrońców Westerplatte w Rutkach 20-lecie nadania imienia SP im. Obrońców Westerplatte w Rutkach fot. Emilia Paliwoda-Burak

Jubileusz 20-lecia nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej im Obrońców Westerplatte w Rutkach.

- Wychowanie patriotyczne to jeden z priorytetów wychowawczych naszej szkoły – mówiła dyrektor Bogusława Grądzka. Szkoła Podstawowa w Rutkach przed dwudziestoma laty przyjęła imię Obrońców Westerplatte. Tym samym zobowiązała się, jak podkreślali przemawiający goście, by czcić pamięć tych bohaterów, którzy swoją niezłomną postawą bronili ojczyzny.

10 maja na boisku szkolnym w Rutkach odbyły się uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej. 9 maja 1998 roku, dzięki staraniom ówczesnej pani dyrektor Małgorzaty Bielang i wójta Eugeniusza Simsona, przy wsparciu rady pedagogicznej i rodziców, Szkoła przyjęła imię Obrońców Westerplatte. Otrzymała wówczas sztandar jako dar między innymi od żyjących Westerplatczyków i ich rodzin. W miniony czwartek (10 maja), po dwudziestu już latach, cała społeczność szkolna na nowo przeżywała tamten dzień, który na zawsze zmienił życie uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła wyznaczyła sobie kierunek i cel działań wychowawczych opartych na wartościach patriotycznych.

- Wybraliśmy wówczas to imię bardzo świadomie i celowo po to, by całemu środowisku dać czytelny znak, że w tej szkole dzieci i młodzież będą wychowywane w duchu wartości uniwersalnych, wśród których wielkie znaczenie ma patriotyzm, umiłowanie historii i poszanowanie tradycji – wspominała Małgorzata Bielang.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez ks. dr Wojciecha Kotarskiego, ks. kan. Janusza Mroczkowskiego, ks. kan. Stanisława Dudka, ks. prał. Stanisława Łatwajtysa i ks. Adama Kolbusza. Patronat nad uroczystością objął Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA, który nie mógł przybyć ze względu na obowiązki parlamentarne.

W Jubileuszu społeczności szkolnej towarzyszyli rodziny Westerplatczyków: syn ppor. Czesława Dzierzgowskiego, Jan z żoną Lidią i córką Joanną, Ewa Ciborowska – córka ppor. Kazimierza Michałowskiego. Obecna była dyrektor szkoły w latach 1997–2014 Małgorzata Bielang, obecna pomorska wicekurator oświaty w Gdańsku, wójt gminy Augustów Zbigniew Buksiński i starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński. Swoim przybyciem dzień uświetniła Kompania Honorowa 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego z dowódcą por. Adamem Kotem na czele, mjr Dariusz Kropiewnicki – z-ca dowódcy Dywizjonu, por. Emilia Kinszal. Wśród przybyłych gości byli: Tadeusz Kreps – przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego Misja Pojednania, Anna Urban – delegowana przez ministra Jarosława Zielińskiego, Ewa Markowska – starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Tadeusz Janusz Wierzbicki – dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów oraz Ryszard Dobrowolski i Jan Ordowski – byli dyrektorzy ZOES, Tomasz Tomaszewski – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Sierzputowska – dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów, radni, rodzice i przyjaciele szkoły, sponsorzy.

Jubileusz nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Rutkach był dniem wspomnień, a także nauką historii zarówno dla uczniów, jak i przybyłych. W homilii podczas Eucharystii ks. dr Wojciech Kotarski przypomniał wydarzenia z pierwszych dni II wojny światowej. W kontekście do uczniów, nawiązał do słów św. Jana Pawła II „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.

- Każdy z nas ma swoje Westerplatte, warto więc zapytać siebie, czy odkryłeś swoje Westerplatte, co masz obronić dla siebie i innych? – pytał na zakończenie ks. Wojciech.

Na zakończenie części oficjalnej, po wystąpieniach gości, wręczono Odznaczenia Westerplatte za zasługi, które otrzymali zasłużeni nauczyciele, rodzice i przedstawicie Pocztu Sztandarowego Szkoły. Najwyższe odznaczenie Komandoria Missjo Reconciliationis otrzymał ks. biskup Jerzy Mazur. Złotym krzyżem za wybitne zasługi Missjo Reconcialiationis odznaczono dyrektor szkoły Bogusławę Grądzką i ks. kan. Janusza Mroczkowskiego. Wszyscy przybyli otrzymali pamiątkowe znaczki i medale. Uwieńczeniem obchodów był wzruszający występ artystyczny uczniów „Dziś idę walczyć mamo kochana”. W budynku szkoły trwała dalsza, już nieoficjalna część, gdzie goście mogli zobaczyć makietę przedstawiającą obronę Westerplatte, zwiedzić izbę pamięci i poszczególne klasy. Jak to jest w zwyczaju, przy okazji każdych urodzin, był okazjonalny tort i poczęstunek.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot