• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Wczytaj więcej Przytrzymaj SHIFT aby wczytać wszystko Wczytaj wszystko
Prasa regionalna - Augustów - Gazeta Augustowski Reporter

Nowo powołany Rzecznik Przedsiębiorców opowiedział się za wprowadzeniem w Polsce systemu składkowego na wzór niemiecki lub brytyjski. W praktyce oznaczałoby to zniesienie przymusu opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dział: Aktualności