• 1
  • 2
  • 3

Polityka (78)

czwartek, 10 wrzesień 2015 15:59

Prace nad powołaniem rady seniorów

Napisała

Pierwszym krokiem do powołania w Augustowie miejskiej rady seniorów była inicjatywa zgłoszona przez członkinie stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przyszedł czas na krok drugi, czyli opracowanie statutu. Spotkanie robocze w tej kwestii odbyło się dzisiaj w urzędzie miejskim.

wtorek, 08 wrzesień 2015 10:04

Augustowianie o referendum

Napisał

Wyniki niedzielnego referendum miały według niektórych opinii zmienić kształt systemu politycznego państwa. Inni mieli co do tego poważne wątpliwości. Odpowiedzi na pytanie o przyczynach tak niskiej frekwencji być może należy poszukać w opiniach augustowian których zapytaliśmy o zdanie na temat referendum i zawartych w nim pytań. Sondę przeprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu.

czwartek, 03 wrzesień 2015 13:21

Jest uchwała o podziale miasta

Napisała

Głosami 20 rajców obecnych na obradach XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie przeszła uchwała w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych miasta o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczych do rad tych osiedli.

czwartek, 03 wrzesień 2015 10:42

Dyskusje o polityce i wniosek o przekazanie skarg

Napisała

W ostatnim dniu sierpnia odbyły się obrady IX sesji Rady Powiatu w Augustowie. Tradycyjnie jednym z pierwszych punktów było sprawozdanie starosty. Spośród zreferowanych wiadomości o działalności zarządu radnych zainteresowały zwłaszcza dane dotyczące zmian na stanowiskach dyrektorskich w jednostkach oświatowych.

wtorek, 01 wrzesień 2015 18:06

Sprawy bieżące powiatu

Napisała

Głównym tematem, jaki podjęto na zorganizowanej 1 września, a zatem w pierwszy dzień roku szkolnego, konferencji prasowej w starostwie powiatowym, były, stosownie do dnia, kwestie związane z oświatą. Padły również informacje dotyczące inwestycji drogowych.

piątek, 28 sierpień 2015 15:40

Powstanie rada seniorów?

Napisała

Na razie jest pomysł i wstępny projekt statutu. Inicjatorki powołania w Augustowie gminnej rady seniorów, członkinie uniwersytetu trzeciego wieku, uczestniczyły też w czwartkowym posiedzeniu miejskiej komisji społeczno-oświatowej, na którym przedstawiły swoją propozycję.

środa, 26 sierpień 2015 16:36

Ruszyły konsultacje społeczne

Napisała

Od spotkania z mieszkańcami miasta rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wydzielenia w Augustowie osiedli. – Dzisiaj zaczynamy siedmiodniowy okres, kiedy wszyscy mieszkańcy Augustowa, instytucje i organizacje, będą mogli składać na piśmie wnioski do przedłożonej propozycji podziału miasta. 1 września jest ostatnim dniem wnoszenia uwag – zaznaczył na wstępie zastępca burmistrza, Mirosław Karolczuk.

piątek, 07 sierpień 2015 09:36

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w centrum miasta?

Napisała

Tego typu kwestię podniesiono na posiedzeniu miejskiej komisji rozwoju, na której radni zostali zapoznani z uwagą złożoną do Studium uwarunkowań i kierunków miasta Augustowa dotyczącą przeznaczenia części terenów położonych w centrum (pomiędzy ulicami Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego i 3 Maja) na realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m². W obecnym projekcie są to tereny zabudowy śródmiejskiej.

środa, 29 lipiec 2015 10:18

Powstaną osiedla?

Napisała

Augustowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia w mieście osiedli. Ma ona otworzyć drogę do uwolnienia części Augustowa spod ograniczeń ustawy uzdrowiskowej. Zanim przystąpiono do głosowania wiceburmistrz Mirosław Karolczuk przedstawił cele i założenia zainicjowanych działań.

niedziela, 12 lipiec 2015 09:16

Spotkanie z pielęgniarkami

Napisała

Augustowski SP ZOZ odwiedził w piątek (10 lipca) Cezary Cieślukowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Na spotkaniu z pielęgniarkami przedstawił główne założenia przygotowywanych w ministerstwie zmian dotyczących m.in. kwestii podwyżek dla tej grupy zawodowej oraz planów nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

czwartek, 09 lipiec 2015 22:44

Zmiany

Napisała

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Augustowie podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie miasta. Chodzi o skreślenie paragrafu zawierającego wskazanie struktury organizacyjnej urzędu (wydziały i ich nazwy), która to regulacja, jak przedstawiono w uzasadnieniu, winna znaleźć się w Regulaminie Organizacyjnym, oraz o uszczegółowienie zapisów dotyczących tworzenia jednostek pomocniczych gminy.

piątek, 26 czerwiec 2015 20:42

Zarząd z absolutorium

Napisała

Jednym z głównych punktów VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie, która miała miejsce 26 czerwca, było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Przed głosowaniem starosta Jarosław Szlaszyński przedstawił radzie sprawozdanie finansowe z tego okresu, a przewodniczący komisji rewizyjnej, Marcin Kleczkowski, zapoznał zebranych z wypracowanym na komisji wnioskiem.

^ REKLAMA ^

Publikacje wg daty:

« Październik 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zajazd WIWA
Inter Meble
^ REKLAMA ^
Profensa
Esotiq
KA-MIX
Kreator Mody
^ REKLAMA ^