• 1
  • 2
  • 3
piątek, 16 styczeń 2015 10:30

Na wyższym poziomie

Napisała

Miejskie komisje przed styczniową sesją muszą zaopiniować projekt budżetu Augustowa na 2015 rok. Jako pierwsza nad dokumentem pochyliła się Komisja ds. Budżetu. Spotkania kolejnych wyznaczone w tym samym celu odbędą się w następnym tygodniu.

Oprócz wyrażenia swego zdania w głosowaniu członkowie komisji przedstawiali swoje spostrzeżenia co do całości budżetu, jak i poszczególnych jego punktów w zawiązanej na obradach dyskusji. Pojawiły się pytania do skarbnika i uczestniczących w spotkaniu kierowników wybranych wydziałów (co nie umknęło naszej uwadze – zadawane w zupełnie innym, bardziej odpowiednim temu miejscu tonie niż na posiedzeniu dotyczącym uzdrowiska; mamy nadzieję, że taki stan rzeczy nie był spowodowany jedynie szeregiem pustych krzeseł na widowni).

Przy omawianiu budżetu zwrócono uwagę, że w tym roku wyższa będzie subwencja oświatowa. Zatrzymano się także nad punktami odnoszącymi się do niektórych inwestycji – dokumentacją na lodowisko połączone ze skateparkiem, które miałoby uatrakcyjnić ofertę Centrum Sportu i Rekreacji, dokumentacją na park linowy. Zastanawiano się nad kosztami tych projektów (Paweł Kotwica zarzucał, że są zbyt drogie), ich funkcjonalnością, zasadnością i możliwościami przyszłego utrzymania. Pojawił się również głos, by przewidzieć rezerwy na ewentualne zmiany planów miejscowych w związku ze sprawą uzdrowiska i strefy ekonomicznej. Tematy powrócą zapewne w szerszym zakresie na Komisji Rozwoju i na sesjach. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że budżet jeszcze niejednokrotnie ulegnie zmianie. Jak poinformowała skarbnik, dopóki zadania inwestycyjne nie zostaną rozpoczęte, można ich zakres korygować, a środki przesuwać. Radni przy wprowadzaniu korekt muszą mieć jednak na uwadze, by wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów.

Komisja poruszyła też sprawę dróg. W budżecie uwzględniono wydatki na dokumentację projektową ulicy Glinki i Wilczej. Jest już dokumentacja na szereg innych ulic, problemem są jednak środki na ich realizację. Najszybciej, bo już w marcu, może ruszyć przebudowa kolejnej części Rynku Zygmunta Augusta na odcinku Wierzbna – Polna. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, bo nie tak dawno burmistrz skłaniał się do kompleksowej modernizacji dwóch pozostałych fragmentów Rynku. Jak wyjaśnił jego zastępca, po rozważeniu wszystkich za i przeciw oraz raczej niewielkich nadziei na szybkie pozyskanie środków zewnętrznych na tę inwestycję wysnuto wniosek, że nie ma sensu jej odkładać. Jeśli zostanie wdrożona, ma zostać pokryta ze środków własnych miasta i zakończona jeszcze przed nadejściem letniego sezonu.

Ostatecznie budżet zaopiniowano pozytywnie, ale przy dwóch głosach wstrzymujących się. Najbardziej sceptyczna co do jego założeń była radna Bożenna Łukaszewicz. Stwierdziła, że jest w nim ogromna nadwyżka inwestycji raczej nierealna do wykonania. Proponowała, by skupić się na takich, które są zarówno społecznie potrzebne, a jednocześnie przy realizacji których nie napotka się zbyt wielu trudności, a ich wprowadzenie do dokumentu pociągnie za sobą konkretne działania. Mirosław Karolczuk w odpowiedzi przyznał jednak, że nie warto w tym momencie zastępować niepewnego niepewnym i tajemniczo podkreślił, iż "rozstrzyga się kilka rzeczy". I burmistrz nie wyrażał wprost swoich myśli, mówiąc o spotkaniach z "pewnymi osobami" i nie zdradzając, gdzie szuka źródeł finansowania inwestycji. Podobne niedomówienia i enigmatyczne informacje są ostatnio bardzo charakterystyczne dla włodarza miasta i jego zastępcy. W związku z tym wypada tylko wierzyć w słowa, jakie padły na obradach z ust wspomnianej już radnej: "Ja mam duże zaufanie do całego procesu, który toczy się w urzędzie, który toczy się też w gabinetach panów burmistrzów".

Więcej w tej kategorii: Bez konkretów »

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot