• 1
  • 2
  • 3
sobota, 10 marzec 2018 17:02

Wieża ciśnień i wzrost ciśnienia na sesji Wyróżniony

Napisane przez  EL

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Augustowie była owocna w kilka istotnych dla naszego miasta uchwał. Jedna z nich dotyczyła zmiany uchwały z 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Generalnie co do potrzeby rozszerzenia obszaru rewitalizacji wszyscy byli zgodni – zarówno burmistrz jak i radni, za bezpodstawne jednak radni uznali wykluczenie z planu dwóch obiektów – wieży ciśnień na Lipowcu i dawnej, zaniedbanej zajezdni autobusowej, która jest do wieży przyległa.

Wykluczenie tych dwóch obiektów, szczególnie wieży ciśnień, wywołało podczas sesji gorącą dyskusję.

W imieniu burmistrza szczegółowych wyjaśnień co do podjęcia takiej decyzji przez magistrat udzieliła kierownik niegdysiejszego Wydziału Promocji, Emilia Słucka. Według pani kierownik w ramach konsultacji społecznych wpłynęło kilka wniosków dotyczących obszaru rewitalizacji, nie było zaś żadnego wniosku co do wieży ciśnień na Lipowcu. W przypadku wieży ciśnień można co prawda przypuszczać występowanie problemów związanych ze stanem technicznym obiektu, brak jest jednak przesłanek pozwalających stwierdzić możliwości przeprowadzenia działań przeciwdziałających negatywnym zjawiskom społecznym. Te pozostają w sferze czysto hipotetycznej. W konsekwencji uwzględnienie proponowanej zmiany obszaru niesie ze sobą ryzyko związane z oceną poprawności merytorycznej takiego działania w ramach przyszłej oceny programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jak również oceny nadzorczej Wojewody Podlaskiego – wyjaśniała podczas sesji Emilia Słucka.

Według niej negatywna ocena nadzorcza Wojewody Podlaskiego może być podyktowana faktem, iż obecny właściciel – osoba prywatna – obiektu tego nie przeznaczy na obowiązkowe w przypadku programu rewitalizacji cele mające swój pozytywny efekt społeczny (czyli np. kawiarnię, hotel czy choćby wieżę widokową dla mieszkańców i turystów), a stworzy w tym miejscu dla siebie prywatne mieszkanie. W tym ostatnim wypadku bowiem tzw. efekt społeczny odnosiłby się jedynie do wizualnej poprawy wizerunku wieży.

Z argumentacją tą nie zgodzili się radni klubu Nasze Miasto - Piotr Piłasiewicz wyraźnie podkreślił, iż podczas wcześniejszych obrad Komisji Rozwoju specjaliści zajmujący się strefą rewitalizacji byli jak najbardziej za włączeniem wieży ciśnień w ten obszar, jednak stwierdzili, że to burmistrz Wojciech Walulik sam ten obiekt z planowanego obszaru wykreślił. Zgłaszane więc zastrzeżenia nie są bezpodstawnym wybrykiem radnych, lecz wynikają z wcześniejszych konsultacji z osobami w tej kwestii w pełni kompetentnymi. Dodatkowy argument podany przez radnych dotyczył kwestii sfinansowania remontu wieży. Jeśli bowiem obecny właściciel nie przedstawi planu zagospodarowania obiektu na cele mające swój pozytywny, społeczny efekt, dofinansowania po prostu nie dostanie.

Radny Paweł Kotwica zwrócił również uwagę na fakt, że już we wcześniejszym obszarze objętym programem rewitalizacji znajdował się budynek dworca PKP, który był podczas tworzenia tego planu również własnością prywatną i nikt nie widział problemu w tym, by w obszar rewitalizacji go włączyć.

W efekcie dyskusji radni 17 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli poprawki do uchwały, rozszerzające dodatkowo obszar rewitalizacji zarówno o wieżę ciśnień jaki i dawną zajezdnię autobusową na Lipowcu.

Dodaj komentarz

Jeżeli dodajesz komentarz jako "gość", pamiętaj że przed publikacją musimy go zatwierdzić (co może trochę potrwać).

Nie chcesz czekać na zatwierdzenie komentarza? Zaloguj się, wtedy komentarze będą publikowane automatycznie od razu po ich dodaniu przez Ciebie.


Kod antyspamowy
Odśwież

^ REKLAMA ^

Publikacje wg daty:

« Marzec 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Zajazd WIWA
Inter Meble
^ REKLAMA ^
KA-MIX
Necko - Sala weselna
^ REKLAMA ^