• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 13 wrzesień 2018 13:30

Radni postąpili słusznie

Napisane przez EL
sesja Rady Miasta lipiec 2018 Augustów sesja Rady Miasta lipiec 2018 Augustów eSesja

W grudniu ubiegłego roku szerokim echem w mieście odbiło się postępowanie kontrolne, które wszczęło Centralne Biuro Antykorupcyjne w Urzędzie Miasta Augustów. Sprawa dotyczyła rzekomej nieprawidłowości łączenia funkcji publicznej przez Skarbnika Miasta Sławomira Sieczkowskiego z funkcją skarbnika Koła Łowieckiego Hańcza.

W tym wypadku bowiem CBA miało wątpliwości, czy nie nastąpiło łączenie sprawowania funkcji publicznej z jednoczesnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Choć, jak już zaznaczyliśmy na wstępie, postępowanie miało jedynie charakter kontrolny, to zarówno ono, jak i wniesiony wniosek o odwołanie Skarbnika, siłą rzeczy zostawiły rysę na jego wizerunku. Sam fakt wszczęcia postępowania aż kusił, by do szufladki z napisem: kolejna afera, wrzucić sprawę dotyczącą miejskiego urzędnika.

Nie tak jednak rzecz się miała. Jednomyślność radnych z różnych, nawet pozostających na co dzień w opozycji ugrupowań, była wręcz zaskakująca: wszyscy, podczas obrad Sesji Rady Miejskiej, dwukrotnie (w listopadzie 2017 r. i lipcu br.) wyrazili własną opinię, odrzucając wniosek i udzielając mu tym samym votum zaufania.

Postawę radnych, w dniu 24 sierpnia br. potwierdził Wojewoda Podlaski, który jako właściwy organ nadzoru i kontroli, pismem z tego dnia poinformował Sławomira Sieczkowskiego, iż: „po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie (…) Wojewoda Podlaski nie znalazł podstaw prawnych do wszczęcia procedury odwołania ze stanowiska”. Dodatkowo Wojewoda Podlaski w swym piśmie podkreślił, iż: „analiza zgromadzonych materiałów w sprawie, w szczególności dokumentów organizacyjnych Koła Łowieckiego Hańcza, nie wykazała by skarbnik koła łowieckiego zarządzał działalnością gospodarczą”.

Jak powiedział nam Sławomir Sieczkowski: "Sprawa bezpodstawnych pomówień mojej osoby wyczerpała tym samym administracyjny tok postępowania, finalnie przywracając mi dobre imię. Stwierdzenia CBA okazały się ostatecznie bezpodstawne. Sprawę uważam za zamkniętą".

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot