• 1
  • 2
  • 3
  • 4
czwartek, 13 wrzesień 2018 13:30

Radni postąpili słusznie

Napisane przez EL
sesja Rady Miasta lipiec 2018 Augustów sesja Rady Miasta lipiec 2018 Augustów eSesja

W grudniu ubiegłego roku szerokim echem w mieście odbiło się postępowanie kontrolne, które wszczęło Centralne Biuro Antykorupcyjne w Urzędzie Miasta Augustów. Sprawa dotyczyła rzekomej nieprawidłowości łączenia funkcji publicznej przez Skarbnika Miasta Sławomira Sieczkowskiego z funkcją skarbnika Koła Łowieckiego Hańcza.

W tym wypadku bowiem CBA miało wątpliwości, czy nie nastąpiło łączenie sprawowania funkcji publicznej z jednoczesnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Choć, jak już zaznaczyliśmy na wstępie, postępowanie miało jedynie charakter kontrolny, to zarówno ono, jak i wniesiony wniosek o odwołanie Skarbnika, siłą rzeczy zostawiły rysę na jego wizerunku. Sam fakt wszczęcia postępowania aż kusił, by do szufladki z napisem: kolejna afera, wrzucić sprawę dotyczącą miejskiego urzędnika.

Nie tak jednak rzecz się miała. Jednomyślność radnych z różnych, nawet pozostających na co dzień w opozycji ugrupowań, była wręcz zaskakująca: wszyscy, podczas obrad Sesji Rady Miejskiej, dwukrotnie (w listopadzie 2017 r. i lipcu br.) wyrazili własną opinię, odrzucając wniosek i udzielając mu tym samym votum zaufania.

Postawę radnych, w dniu 24 sierpnia br. potwierdził Wojewoda Podlaski, który jako właściwy organ nadzoru i kontroli, pismem z tego dnia poinformował Sławomira Sieczkowskiego, iż: „po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie (…) Wojewoda Podlaski nie znalazł podstaw prawnych do wszczęcia procedury odwołania ze stanowiska”. Dodatkowo Wojewoda Podlaski w swym piśmie podkreślił, iż: „analiza zgromadzonych materiałów w sprawie, w szczególności dokumentów organizacyjnych Koła Łowieckiego Hańcza, nie wykazała by skarbnik koła łowieckiego zarządzał działalnością gospodarczą”.

Jak powiedział nam Sławomir Sieczkowski: "Sprawa bezpodstawnych pomówień mojej osoby wyczerpała tym samym administracyjny tok postępowania, finalnie przywracając mi dobre imię. Stwierdzenia CBA okazały się ostatecznie bezpodstawne. Sprawę uważam za zamkniętą".

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

August
McDonald's
DANBUS
MIRAD - Bar przy kominku
Foto Bajka - Lustra