• 1
  • 2

Regulamin

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu AugustowskiReporter.pl prowadzonego przez AUGUSTOWSKI REPORTER SP. Z O.O. z siedzibą w Augustowie przy ul. Mostowej 5.
  2. Osoby komentujące artykuły oraz zamieszczające wypowiedzi na AugustowskiReporter.pl czynią to na własną odpowiedzialność i biorą na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.
  3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach AugustowskiReporter.pl treści niezgodnych z prawem, nawołujących do nienawiści i przemocy.
  4. Treści sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami mogą zostać usunięte.
  5. Podczas rejestracji użytkowników wymagane jest podanie Nazwy własnej (Imię lub Nick), adresu e-mail oraz nazwy użytkownika i hasła, za pomocą których użytkownik będzie się logował.
  6. Podanie pozostałych informacji w profilu jest dobrowolne.

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie.
  2. Użytkownik korzystając z serwisu AugustowskiReporter.pl oświadcza, iż akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.
Gruby Benek