• 1
  • 2
piątek, 21 maj 2021 14:00

Kolejna debata radnych

Napisane przez RED

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 maja 2021 r. (wtorek)  o godz. 9.00 odbędą się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Proponowany porządek posiedzenia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska

Źródło: UM Augustów

Gruby Benek