• 1
  • 2
poniedziałek, 28 czerwiec 2021 16:28

Informacja dla mieszkańców

Napisane przez RED

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędą się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Tomasza Dobkowskiego.
3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska

Źródło: UM Augustów

Gruby Benek